Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska åk 3

Nationella prov, Svenska åk 3

Senast uppdaterad 2018-11-30
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska årskurs 3. Totalt antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2017/2018.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Ale 348 99,1 95,9 94,1 96,8 99,4 91,3 94,8 96,2
Alingsås 484 97,9 92,9 89,1 93,3 96,6 93,1 89,1 95,3
Bengtsfors 74 98,6 91,8 82,2 94,5 97,3 89,0 90,4 97,3
Bollebygd 114 96,4 91,1 87,5 90,2 92,9 88,4 83,0 88,4
Borås 1 146 97,7 91,2 88,2 94,0 96,4 86,8 86,9 92,9
Dals-Ed 43 100,0 88,4 83,7 95,3 100,0 86,0 81,4 95,3
Essunga 64 100,0 96,8 95,2 98,4 98,4 92,1 92,1 95,2
Falköping 290 96,8 90,4 86,8 92,5 96,8 81,2 89,7 91,2
Färgelanda 53 96,2 88,7 94,2 88,7 92,5 90,6 86,8 86,8
Grästorp 63 100,0 91,7 86,7 100,0 100,0 100,0 96,6 100,0
Gullspång 42 100,0 81,0 88,1 97,6 100,0 78,6 90,5 97,6
Göteborg 4 634 97,8 92,4 89,8 94,8 97,2 90,4 88,3 92,8
Götene 137 97,8 91,1 84,3 95,5 100,0 91,1 89,6 96,2
Herrljunga 81 100,0 93,8 90,1 87,7 92,6 97,5 95,1 96,3
Hjo 94 100,0 92,4 89,1 87,1 97,9 90,2 79,3 91,2
Härryda 644 99,1 91,4 89,5 95,8 98,4 91,0 88,7 94,2
Karlsborg 72 100,0 94,4 85,9 94,4 98,6 91,7 84,7 98,6
Kungälv 555 99,1 93,9 92,3 95,2 98,2 93,8 90,8 95,2
Lerum 658 98,1 94,8 89,4 94,1 97,7 91,1 89,9 94,4
Lidköping 383 96,8 93,8 88,2 94,9 96,2 88,9 89,4 92,9
Lilla Edet 135 97,0 91,8 88,8 84,3 98,5 82,8 85,8 90,3
Lysekil 138 95,6 83,9 81,8 91,9 94,1 92,0 85,4 89,7
Mariestad 215 97,6 89,7 82,6 90,6 95,8 83,1 86,4 91,5
Mark 406 99,2 92,6 90,0 94,1 98,0 92,3 86,9 92,3
Mellerud 86 100,0 92,9 91,7 96,4 98,8 85,7 84,5 92,9
Munkedal 128 95,8 85,5 83,8 91,5 97,4 87,2 91,5 88,8
Mölndal 719 98,9 94,7 91,0 96,7 97,6 92,3 93,3 95,6
Orust 144 95,1 93,0 90,1 92,1 97,9 89,3 87,1 94,4
Partille 387 96,8 93,7 91,3 94,5 96,1 90,7 90,7 94,4
Skara 163 96,8 80,5 73,0 90,5 93,7 81,1 79,2 90,5
Skövde 496 97,3 94,5 91,4 93,2 94,1 91,0 93,0 95,5
Sotenäs 75 98,7 98,6 98,6 98,6 100,0 98,6 100,0 100,0
Stenungsund 315 99,4 95,1 93,9 97,1 98,4 88,3 89,0 94,8
Strömstad 113 99,1 96,4 94,5 98,2 99,1 95,5 95,4 99,1
Svenljunga 99 97,9 88,0 84,8 94,6 97,8 90,4 79,8 91,4
Tanum 92 96,7 88,8 80,5 92,1 96,6 90,9 88,6 93,3
Tibro 124 98,4 97,5 92,6 92,7 95,9 90,2 92,7 94,3
Tidaholm 127 99,2 95,2 92,0 91,3 97,6 91,3 84,9 90,6
Tjörn 159 100,0 96,8 90,3 99,4 99,4 96,8 90,3 97,4
Tranemo 117 99,1 94,8 88,8 92,2 96,5 93,9 87,0 94,0
Trollhättan 540 98,5 92,9 86,9 94,2 97,9 92,7 90,8 92,7
Töreboda 70 97,1 94,2 92,8 87,1 100,0 97,1 91,4 100,0
Uddevalla 542 99,1 93,8 87,0 95,7 97,2 84,2 86,0 94,9
Ulricehamn 217 97,7 92,5 92,0 92,9 95,8 90,2 91,1 95,3
Vara 163 95,0 91,0 86,5 92,4 93,8 91,7 85,3 87,3
Vårgårda 134 96,9 89,1 88,3 93,0 97,7 92,2 90,7 95,3
Vänersborg 411 98,0 92,8 89,5 95,5 97,2 93,9 92,2 94,9
Åmål 111 96,4 94,5 92,7 95,5 98,2 92,7 93,6 94,5
Öckerö 170 98,2 90,9 89,0 87,5 98,8 88,7 85,1 95,8
Västra Götalands län 16 575 98,0 92,6 89,3 94,3 97,2 90,2 89,0 93,7
Riket 102 126 98,0 93,3 90,1 94,4 97,2 91,2 89,9 94,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta