Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2018-10-25
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2017/2018.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Ale 385 15,8 84,7
Alingsås 495 14,9 82,2
Bengtsfors 91 10,9 57,1
Bollebygd 123 15,1 82,1
Borås 1 266 16,1 76,1
Dals-Ed 61 10,0 57,4
Essunga 51 16,1 74,5
Falköping 373 13,5 67,8
Färgelanda 63 16,2 68,3
Grästorp 65 10,1 63,1
Gullspång 48 14,6 56,3
Göteborg 5 423 13,8 71,3
Götene 144 16,1 79,2
Herrljunga 98 14,8 79,6
Hjo 84 15,4 73,8
Härryda 521 12,3 81,0
Karlsborg 83 15,3 80,7
Kungälv 537 14,7 87,2
Lerum 637 14,9 77,9
Lidköping 416 15,5 82,2
Lilla Edet 120 16,0 83,3
Lysekil 136 15,4 79,4
Mariestad 258 16,1 78,7
Mark 411 14,9 76,6
Mellerud 87 16,1 49,4
Munkedal 122 16,1 59,8
Mölndal 776 14,2 83,0
Orust 137 15,2 84,7
Partille 477 11,1 80,1
Skara 224 15,4 71,4
Skövde 558 16,1 84,4
Sotenäs 73 16,1 87,7
Stenungsund 380 16,0 80,5
Strömstad 124 16,0 86,3
Svenljunga 109 16,1 66,1
Tanum 126 13,4 78,6
Tibro 115 14,9 73,0
Tidaholm 136 16,0 70,6
Tjörn 157 16,0 79,6
Tranemo 122 16,1 73,8
Trollhättan 746 14,7 69,6
Töreboda 112 15,8 59,8
Uddevalla 602 15,3 73,3
Ulricehamn 284 16,1 82,7
Vara 154 14,9 84,4
Vårgårda 140 16,0 84,3
Vänersborg 434 14,4 77,4
Åmål 147 16,1 67,3
Öckerö 175 15,7 88,6
Västra Götalands län 18 406 14,6 75,8
Riket 112 478 15,1 77,1
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2017/2018

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Ale 73,1 82,2 81,0 85,5 84,7
Alingsås 84,0 80,3 83,0 82,5 82,2
Bengtsfors 59,2 65,8 64,2 50,0 57,1
Bollebygd 94,0 93,7 90,2 88,7 82,1
Borås 79,6 81,4 79,1 77,2 76,1
Dals-Ed 82,2 75,5 61,4 63,6 57,4
Essunga 80,7 84,5 64,7 56,5 74,5
Falköping 67,8 71,1 74,0 65,9 67,8
Färgelanda 76,8 72,6 63,3 64,0 68,3
Grästorp 84,1 100,0 89,2 83,9 63,1
Gullspång 74,5 74,5 56,5 69,2 56,3
Göteborg 73,7 75,3 74,4 73,7 71,3
Götene 86,6 84,8 79,5 80,1 79,2
Herrljunga 84,5 81,1 81,3 77,2 79,6
Hjo 92,2 87,0 83,7 80,8 73,8
Härryda 88,4 86,0 84,9 81,7 81,0
Karlsborg 100,0 89,1 100,0 82,1 80,7
Kungälv 88,2 90,9 87,3 90,0 87,2
Lerum 79,9 80,6 80,7 79,8 77,9
Lidköping 84,3 79,7 82,0 79,8 82,2
Lilla Edet 69,8 79,8 71,3 75,0 83,3
Lysekil 80,5 77,2 67,8 74,8 79,4
Mariestad 81,7 88,8 76,9 79,8 78,7
Mark 81,6 81,8 81,8 78,6 76,6
Mellerud 84,5 62,1 66,0 62,1 49,4
Munkedal 75,5 79,0 64,7 64,3 59,8
Mölndal 83,4 83,9 84,5 86,5 83,0
Orust 80,1 81,1 79,5 88,7 84,7
Partille 85,5 84,8 79,2 81,3 80,1
Skara 76,2 72,0 78,5 74,0 71,4
Skövde 85,5 86,5 85,0 81,6 84,4
Sotenäs 79,5 73,2 87,5 84,2 87,7
Stenungsund 79,9 83,1 86,5 81,7 80,5
Strömstad 86,2 69,8 83,1 71,4 86,3
Svenljunga 77,5 67,0 67,0 74,7 66,1
Tanum 82,7 82,5 78,0 82,9 78,6
Tibro 68,9 75,9 74,6 76,0 73,0
Tidaholm 78,9 75,2 80,1 72,4 70,6
Tjörn 82,8 75,0 78,5 78,1 79,6
Tranemo 86,1 87,5 70,2 76,2 73,8
Trollhättan 75,3 76,2 74,0 69,6 69,6
Töreboda 61,0 61,3 63,0 59,5 59,8
Uddevalla 83,4 79,2 80,0 76,8 73,3
Ulricehamn 82,9 81,0 86,2 83,8 82,7
Vara 84,6 83,1 85,0 82,4 84,4
Vårgårda 78,4 71,9 81,4 81,5 84,3
Vänersborg 81,5 77,0 73,8 75,2 77,4
Åmål 78,6 78,9 78,1 74,2 67,3
Öckerö 86,4 84,0 82,9 86,4 88,6
Västra Götalands län 79,1 79,2 78,1 77,2 75,8
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2016/2017. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Ale 100 112 111 117 116
Alingsås 100 96 99 98 98
Bengtsfors 100 111 108 84 96
Bollebygd 100 100 96 94 87
Borås 100 102 99 97 96
Dals-Ed 100 92 75 77 70
Essunga 100 105 80 70 92
Falköping 100 105 109 97 100
Färgelanda 100 95 82 83 89
Grästorp 100 119 106 100 75
Gullspång 100 100 76 93 76
Göteborg 100 102 101 100 97
Götene 100 98 92 92 91
Herrljunga 100 96 96 91 94
Hjo 100 94 91 88 80
Härryda 100 97 96 92 92
Karlsborg 100 89 100 82 81
Kungälv 100 103 99 102 99
Lerum 100 101 101 100 97
Lidköping 100 95 97 95 98
Lilla Edet 100 114 102 107 119
Lysekil 100 96 84 93 99
Mariestad 100 109 94 98 96
Mark 100 100 100 96 94
Mellerud 100 73 78 73 58
Munkedal 100 105 86 85 79
Mölndal 100 101 101 104 100
Orust 100 101 99 111 106
Partille 100 99 93 95 94
Skara 100 94 103 97 94
Skövde 100 101 99 95 99
Sotenäs 100 92 110 106 110
Stenungsund 100 104 108 102 101
Strömstad 100 81 96 83 100
Svenljunga 100 86 86 96 85
Tanum 100 100 94 100 95
Tibro 100 110 108 110 106
Tidaholm 100 95 102 92 89
Tjörn 100 91 95 94 96
Tranemo 100 102 82 89 86
Trollhättan 100 101 98 92 92
Töreboda 100 100 103 98 98
Uddevalla 100 95 96 92 88
Ulricehamn 100 98 104 101 100
Vara 100 98 100 97 100
Vårgårda 100 92 104 104 108
Vänersborg 100 94 91 92 95
Åmål 100 100 99 94 86
Öckerö 100 97 96 100 103
Västra Götalands län 100 100 99 98 96
Riket 100 101 100 98 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta