Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2018-10-01
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2017/2018.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Ale 369 81,8 89,2 229,7
Alingsås 451 84,3 91,8 235,9
Bengtsfors 74 75,7 86,5 244,6
Bollebygd .. 88,9 ~100 251,2
Borås 1 150 77,6 86,8 235,9
Dals-Ed .. 78,0 84,0 226,8
Essunga .. 83,9 85,5 231,3
Falköping 364 72,8 82,7 217,6
Färgelanda .. 74,6 78,0 218,3
Grästorp 46 87,0 ~100 236,3
Gullspång 52 75,0 78,8 205,4
Göteborg 4 893 77,8 86,3 236,8
Götene .. 88,3 92,0 225,5
Herrljunga 109 79,8 84,4 235,2
Hjo 94 77,7 86,2 223,3
Härryda .. 87,2 94,1 247,3
Karlsborg .. 88,3 ~100 228,3
Kungälv .. 82,4 92,3 240,6
Lerum 548 84,5 91,1 237,7
Lidköping 383 78,1 91,6 223,0
Lilla Edet 106 74,5 85,8 210,4
Lysekil 135 73,3 85,9 221,9
Mariestad 265 81,9 93,6 223,0
Mark 368 75,3 82,6 221,8
Mellerud 94 70,2 88,3 204,3
Munkedal 100 64,0 86,0 198,5
Mölndal 657 83,4 89,5 242,6
Orust 151 70,2 82,1 217,3
Partille 449 82,2 90,4 244,9
Skara 185 77,3 89,2 215,5
Skövde 543 77,5 87,5 227,4
Sotenäs .. 74,6 85,9 216,2
Stenungsund 309 81,2 89,6 228,6
Strömstad 120 75,8 84,2 227,5
Svenljunga 113 67,3 89,4 200,6
Tanum 110 80,0 92,7 229,2
Tibro 104 83,7 91,3 228,5
Tidaholm 124 82,3 89,5 229,3
Tjörn 146 89,7 91,8 237,6
Tranemo .. 72,8 79,4 223,8
Trollhättan 644 76,1 85,4 231,1
Töreboda 78 79,5 88,5 219,4
Uddevalla 541 76,3 87,4 227,7
Ulricehamn 276 67,8 77,2 222,6
Vara 167 70,1 83,2 210,3
Vårgårda 109 71,6 82,6 216,1
Vänersborg 384 72,9 82,8 221,7
Åmål 143 72,7 82,5 229,6
Öckerö 150 89,3 94,7 242,4
Västra Götalands län 16 703 78,5 87,4 232,0
Riket 102 310 80,1 88,9 236,2
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2017/2018

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Ale 64,5 61,8 67,9 70,7 74,1 81,8
Alingsås 83,0 83,0 80,9 85,2 83,6 84,3
Bengtsfors 72,8 70,5 58,8 69,1 65,6 75,7
Bollebygd 82,0 73,3 84,8 81,2 87,4 88,9
Borås 77,2 79,5 79,3 77,6 77,3 77,6
Dals-Ed 74,0 72,7 64,6 81,6 77,5 78,0
Essunga 71,4 85,5 78,6 80,0 83,0 83,9
Falköping 73,5 66,4 68,2 69,2 73,6 72,8
Färgelanda 68,3 68,6 46,8 72,9 80,9 74,6
Grästorp 77,4 77,8 80,6 92,6 83,1 87,0
Gullspång 62,5 64,5 78,3 61,5 75,0 75,0
Göteborg 69,5 73,1 71,6 73,8 75,9 77,8
Götene 78,8 81,5 78,7 79,3 78,6 88,3
Herrljunga 78,8 76,7 80,2 80,5 83,5 79,8
Hjo 85,2 85,1 80,9 82,6 85,7 77,7
Härryda 87,7 87,9 88,1 89,2 87,7 87,2
Karlsborg 91,8 91,8 94,7 82,3 93,6 88,3
Kungälv 80,9 83,0 86,7 82,2 82,7 82,4
Lerum 84,5 84,2 81,0 80,0 82,8 84,5
Lidköping 81,8 84,7 79,3 78,6 86,1 78,1
Lilla Edet 70,6 66,0 70,5 62,8 72,9 74,5
Lysekil 81,5 71,1 75,0 78,3 75,0 73,3
Mariestad 81,5 78,5 83,5 74,1 79,6 81,9
Mark 72,8 75,7 72,6 79,0 79,3 75,3
Mellerud 70,3 77,7 79,3 63,8 72,0 70,2
Munkedal 73,0 72,0 74,8 63,9 70,1 64,0
Mölndal 81,7 79,2 78,0 82,4 84,5 83,4
Orust 80,4 70,2 76,3 80,2 86,1 70,2
Partille 81,4 85,7 83,6 82,4 86,7 82,2
Skara 82,4 81,5 76,3 87,4 74,2 77,3
Skövde 72,5 76,7 82,7 77,2 79,6 77,5
Sotenäs 88,2 90,4 80,8 81,1 81,8 74,6
Stenungsund 85,3 83,2 82,4 78,6 79,6 81,2
Strömstad 76,1 85,7 67,0 60,3 71,0 75,8
Svenljunga 68,1 65,7 61,0 65,5 65,5 67,3
Tanum 80,3 84,7 78,7 82,1 77,6 80,0
Tibro 73,7 60,0 64,7 71,6 76,8 83,7
Tidaholm 71,0 76,3 78,6 73,9 83,1 82,3
Tjörn 87,1 88,3 85,7 81,3 86,5 89,7
Tranemo 75,7 68,0 68,0 64,7 67,8 72,8
Trollhättan 72,8 72,8 68,7 77,3 78,9 76,1
Töreboda 71,6 71,9 74,0 66,4 65,3 79,5
Uddevalla 78,9 73,0 75,0 77,0 76,0 76,3
Ulricehamn 72,2 68,8 69,4 70,6 70,1 67,8
Vara 76,9 76,3 79,4 76,7 71,5 70,1
Vårgårda 82,2 80,5 70,5 76,6 76,0 71,6
Vänersborg 72,5 72,0 75,9 76,6 68,5 72,9
Åmål 71,4 74,1 83,1 65,5 72,3 72,7
Öckerö 89,3 82,4 84,9 80,9 84,0 89,3
Västra Götalands län 75,6 76,2 75,7 76,4 78,1 78,5
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2017/2018. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/2017 2017/ 2018
Ale 100 96 105 110 115 127
Alingsås 100 100 97 103 101 102
Bengtsfors 100 97 81 95 90 104
Bollebygd 100 89 103 99 107 108
Borås 100 103 103 101 100 101
Dals-Ed 100 98 87 110 105 105
Essunga 100 120 110 112 116 118
Falköping 100 90 93 94 100 99
Färgelanda 100 100 69 107 118 109
Grästorp 100 101 104 120 107 112
Gullspång 100 103 125 98 120 120
Göteborg 100 105 103 106 109 112
Götene 100 103 100 101 100 112
Herrljunga 100 97 102 102 106 101
Hjo 100 100 95 97 101 91
Härryda 100 100 100 102 100 99
Karlsborg 100 100 103 90 102 96
Kungälv 100 103 107 102 102 102
Lerum 100 100 96 95 98 100
Lidköping 100 104 97 96 105 95
Lilla Edet 100 93 100 89 103 106
Lysekil 100 87 92 96 92 90
Mariestad 100 96 102 91 98 100
Mark 100 104 100 109 109 103
Mellerud 100 111 113 91 102 100
Munkedal 100 99 102 88 96 88
Mölndal 100 97 95 101 103 102
Orust 100 87 95 100 107 87
Partille 100 105 103 101 107 101
Skara 100 99 93 106 90 94
Skövde 100 106 114 106 110 107
Sotenäs 100 102 92 92 93 85
Stenungsund 100 98 97 92 93 95
Strömstad 100 113 88 79 93 100
Svenljunga 100 96 90 96 96 99
Tanum 100 105 98 102 97 100
Tibro 100 81 88 97 104 114
Tidaholm 100 107 111 104 117 116
Tjörn 100 101 98 93 99 103
Tranemo 100 90 90 85 90 96
Trollhättan 100 100 94 106 108 105
Töreboda 100 100 103 93 91 111
Uddevalla 100 93 95 98 96 97
Ulricehamn 100 95 96 98 97 94
Vara 100 99 103 100 93 91
Vårgårda 100 98 86 93 92 87
Vänersborg 100 99 105 106 94 101
Åmål 100 104 116 92 101 102
Öckerö 100 92 95 91 94 100
Västra Götalands län 100 101 100 101 103 104
Riket 100 101 100 101 104 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta