Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska som a…

Nationella prov, Svenska som andra språk, åk 3

Senast uppdaterad 2018-11-30
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska som andra språk, årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2017/2018.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Ale 46 95,2 85,7 76,2 88,1 90,5 88,1 83,3 85,7
Alingsås 44 92,5 71,8 61,5 74,4 89,7 84,6 71,8 84,6
Bengtsfors 46 92,3 69,2 61,5 76,9 87,2 61,5 48,7 86,8
Bollebygd .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borås 225 86,0 58,4 55,9 72,5 73,6 71,9 63,3 70,5
Dals-Ed .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Essunga .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Falköping 77 94,4 74,6 70,4 85,9 90,1 77,1 75,7 75,7
Färgelanda .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grästorp .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gullspång 15 100,0 0,0 0,0 73,3 66,7 80,0 86,7 80,0
Göteborg 1 329 93,7 72,1 70,0 83,3 87,8 81,5 74,7 79,6
Götene 17 .. .. .. .. .. .. .. ..
Herrljunga 11 .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjo .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Härryda .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Karlsborg 11 .. .. .. .. .. .. .. ..
Kungälv 23 100,0 88,2 88,9 83,3 94,4 84,2 84,2 94,4
Lerum 20 87,5 0,0 0,0 62,5 68,8 64,7 76,5 62,5
Lidköping 51 90,0 75,5 61,2 72,0 82,0 82,0 72,0 82,0
Lilla Edet 22 100,0 50,0 59,1 77,3 81,8 86,4 68,2 81,8
Lysekil 21 85,7 57,1 71,4 85,7 90,5 71,4 66,7 57,1
Mariestad 25 95,7 52,2 65,2 87,0 87,0 69,6 87,0 69,6
Mark 28 80,0 52,0 64,0 61,5 65,4 65,4 61,5 61,5
Mellerud 37 90,9 32,3 38,7 71,0 77,4 61,3 61,3 67,7
Munkedal . . . . . . . . .
Mölndal 35 96,6 51,7 51,7 62,1 82,8 82,8 69,0 86,2
Orust 13 .. .. .. .. .. .. .. ..
Partille 15 86,7 73,3 80,0 80,0 93,3 86,7 86,7 80,0
Skara 54 92,0 64,0 61,2 91,8 89,8 73,5 73,5 81,6
Skövde 81 86,3 76,4 86,1 88,7 87,3 90,3 87,5 87,5
Sotenäs .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stenungsund 30 100,0 82,6 65,2 91,3 87,0 91,3 87,0 95,7
Strömstad 33 96,0 70,8 75,0 87,5 87,5 91,3 91,3 87,0
Svenljunga 13 .. .. .. .. .. .. .. ..
Tanum 24 90,9 72,7 68,2 77,3 95,5 95,5 86,4 86,4
Tibro 20 100,0 0,0 73,3 66,7 73,3 80,0 66,7 81,3
Tidaholm .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjörn .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tranemo 34 90,0 60,0 50,0 73,3 73,3 63,3 56,7 80,0
Trollhättan 193 92,6 56,8 44,0 77,6 79,8 75,3 62,6 74,2
Töreboda 18 .. .. .. .. .. .. .. ..
Uddevalla 107 93,8 69,1 72,9 75,5 80,6 81,3 70,8 84,5
Ulricehamn 25 80,0 70,0 70,0 85,0 90,0 80,0 75,0 80,0
Vara 10 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vårgårda 10 .. .. .. .. .. .. .. ..
Vänersborg 73 93,8 53,1 56,3 71,4 84,1 63,1 61,5 67,7
Åmål 23 82,6 56,5 60,9 73,9 78,3 78,3 73,9 73,9
Öckerö . . . . . . . . .
Västra Götalands län 2 918 92,2 67,5 65,3 80,2 84,7 79,3 72,4 78,8
Riket 15 729 92,5 68,4 65,7 80,7 85,1 80,7 74,5 80,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta