Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2017-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2017

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Falkenberg

25 633

1 511

5,9

644

2,5

777

3,0

858

3,3

Halmstad

60 897

3 066

5,0

3 953

6,5

1 690

2,8

2 085

3,4

Hylte

6 364

419

6,6

115

1,8

177

2,8

409

6,4

Kungsbacka

48 213

3 124

6,5

1 607

3,3

732

1,5

1 250

2,6

Laholm

14 399

844

5,9

326

2,3

322

2,2

534

3,7

Varberg

36 630

1 939

5,3

1 115

3,0

890

2,4

951

2,6

Hallands län

192 136

10 903

5,7

7 760

4,0

4 588

2,4

6 087

3,2

Riket

6 208 845

327 059

5,3

342 245

5,5

152 080

2,4

245 548

4,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta