Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2018-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2018

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Falkenberg

25 766

1 512

5,9

668

2,6

456

1,8

914

3,5

Halmstad

61 609

3 146

5,1

3 952

6,4

1 787

2,9

2 181

3,5

Hylte

6 295

430

6,8

108

1,7

212

3,4

335

5,3

Kungsbacka

49 014

3 344

6,8

1 607

3,3

869

1,8

1 468

3,0

Laholm

14 466

897

6,2

337

2,3

336

2,3

502

3,5

Varberg

36 942

2 008

5,4

1 148

3,1

875

2,4

988

2,7

Hallands län

194 092

11 337

5,8

7 820

4,0

4 535

2,3

6 388

3,3

Riket

6 260 368

337 350

5,4

345 737

5,5

160 267

2,6

245 952

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta