Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2019-12-11
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2018/2019

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Falkenberg

340

316

197

119

92,9

62,3

37,7

Halmstad

972

894

637

257

92,0

71,3

28,7

Hylte

3

3

.

.

100,0

.

.

Kungsbacka

840

766

524

242

91,2

68,4

31,6

Laholm

114

109

.

.

95,6

.

.

Varberg

579

537

296

241

92,7

55,1

44,9

Hallands län

2 848

2 625

1 738

887

92,2

66,2

33,8

Riket

84 360

76 847

53 169

23 678

91,1

69,2

30,8

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Falkenberg 62,3 67,5 61,5 62,0 70,7 62,3
Halmstad 67,2 67,6 70,2 71,4 73,9 71,3
Hylte .. 35,3 20,0 23,1 . .
Kungsbacka 65,2 65,0 68,6 68,5 69,2 68,4
Laholm 62,7 67,0 64,7 70,2 . .
Varberg 52,5 55,7 58,8 53,2 59,3 55,1
Hallands län 62,8 64,1 65,8 65,7 69,3 66,2
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Falkenberg 100 108 99 100 114 100
Halmstad 100 101 104 106 110 106
Hylte 100 57 . . .
Kungsbacka 100 100 105 105 106 105
Laholm 100 107 103 112 . .
Varberg 100 106 112 101 113 105
Hallands län 100 102 105 105 110 106
Riket 100 102 103 104 106 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta