Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2018-12-13
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2017/2018

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Falkenberg

309

280

198

82

90,6

70,7

29,3

Halmstad

978

882

652

230

90,2

73,9

26,1

Hylte

5

5

.

.

100,0

.

.

Kungsbacka

780

708

490

218

90,8

69,2

30,8

Laholm

82

75

.

.

91,5

.

.

Varberg

570

511

303

208

89,6

59,3

40,7

Hallands län

2 724

2 461

1 705

756

90,3

69,3

30,7

Riket

81 536

73 805

50 848

22 957

90,5

68,9

31,1

Källa: Skolverket

               
Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2017/2018

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Falkenberg 62,3 67,5 61,5 62,0 70,7
Halmstad 67,2 67,6 70,2 71,4 73,9
Hylte .. 35,3 20,0 23,1 .
Kungsbacka 65,2 65,0 68,6 68,5 69,2
Laholm 62,7 67,0 64,7 70,2 .
Varberg 52,5 55,7 58,8 53,2 59,3
Hallands län 62,8 64,1 65,8 65,7 69,3
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2017/2018. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Falkenberg 100 108 99 100 114
Halmstad 100 101 104 106 110
Hylte 100 57 . .
Kungsbacka 100 100 105 105 106
Laholm 100 107 103 112 .
Varberg 100 106 112 101 113
Hallands län 100 102 105 105 110
Riket 100 102 103 104 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta