Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Falkenberg 28,4 27,3 27,8
Halmstad 49,9 38,1 44,3
Hylte 47,1 28,9 36,7
Kungsbacka 47,4 37,1 42,5
Laholm 42,6 39,3 41,2
Varberg 40,3 22,7 31,3
Hallands län 44,0 32,9 38,5
Riket 51,4 39,5 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Falkenberg 32,9 33,5 31,5 29,2 30,6 31,8 34,3 31,2 30,9 28,7 27,8
Halmstad 41,4 41,6 43,8 42,2 39,9 37,5 37,7 39,1 45,1 41,7 44,3
Hylte 38,3 35,0 29,2 31,2 40,9 30,8 29,4 38,8 31,5 34,6 36,7
Kungsbacka 38,6 36,4 40,9 43,3 39,8 38,7 40,5 41,1 40,3 47,0 42,5
Laholm 35,4 36,1 36,7 38,8 38,7 32,4 31,6 28,2 33,2 32,8 41,2
Varberg 37,5 36,7 34,6 38,4 34,5 34,5 36,7 33,0 33,5 30,6 31,3
Hallands län 38,2 37,6 38,6 39,2 37,6 35,9 37,2 36,9 38,3 38,2 38,5
Riket 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2005/06=100

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Falkenberg 100 102 96 89 93 97 104 95 94 87 84
Halmstad 100 100 106 102 96 91 91 94 109 101 107
Hylte 100 91 76 81 107 80 77 101 82 90 96
Kungsbacka 100 94 106 112 103 100 105 107 104 122 110
Laholm 100 102 104 110 109 92 89 80 94 93 116
Varberg 100 98 92 102 92 92 98 88 89 82 83
Hallands län 100 98 101 103 98 94 97 97 100 100 101
Riket 100 103 107 110 105 104 103 104 110 109 111

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta