Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Falkenberg 30,1 27,3 28,7
Halmstad 50,1 33,0 41,7
Hylte 37,5 31,7 34,6
Kungsbacka 51,1 42,9 47,0
Laholm 32,4 33,3 32,8
Varberg 34,8 26,2 30,6
Hallands län 42,6 33,6 38,2
Riket 50,7 38,9 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Falkenberg 31,9 32,9 33,5 31,5 29,2 30,6 31,8 34,3 31,2 30,9 28,7
Halmstad 36,3 41,4 41,6 43,8 42,2 39,9 37,5 37,7 39,1 45,1 41,7
Hylte 26,9 38,3 35,0 29,2 31,2 40,9 30,8 29,4 38,8 31,5 34,6
Kungsbacka 43,2 38,6 36,4 40,9 43,3 39,8 38,7 40,5 41,1 40,3 47,0
Laholm 31,0 35,4 36,1 36,7 38,8 38,7 32,4 31,6 28,2 33,2 32,8
Varberg 38,3 37,5 36,7 34,6 38,4 34,5 34,5 36,7 33,0 33,5 30,6
Hallands län 37,1 38,2 37,6 38,6 39,2 37,6 35,9 37,2 36,9 38,3 38,2
Riket 40,9 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/2005=100

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Falkenberg 100 103 105 99 91 96 100 108 98 97 90
Halmstad 100 114 115 121 116 110 103 104 108 124 115
Hylte 100 142 130 109 116 152 114 109 144 117 129
Kungsbacka 100 89 84 95 100 92 90 94 95 93 109
Laholm 100 114 116 118 125 125 105 102 91 107 106
Varberg 100 98 96 90 100 90 90 96 86 87 80
Hallands län 100 103 101 104 106 101 97 100 99 103 103
Riket 100 100 104 107 110 105 104 103 104 110 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta