Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2018

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Falkenberg 160
Halmstad 145
Hylte 142
Kungsbacka 107
Laholm 98
Varberg 164
Hallands län 137
Riket 161
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 243 237 228 215 182 187 186 189 171 170 160
Halmstad 204 201 191 182 175 168 172 172 159 155 145
Hylte 140 128 102 108 105 97 98 116 143 154 142
Kungsbacka 152 143 139 136 132 128 138 123 115 114 107
Laholm 167 167 159 160 155 138 172 113 103 110 98
Varberg 198 208 206 190 180 175 177 168 169 166 164
Hallands län 190 188 183 176 162 157 161 155 147 145 137
Riket 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 98 94 88 75 77 77 78 70 70 66
Halmstad 100 99 94 89 86 82 84 84 78 76 71
Hylte 100 91 73 77 75 69 70 83 102 110 101
Kungsbacka 100 94 91 89 87 85 91 81 76 75 70
Laholm 100 100 95 96 93 83 103 67 62 66 59
Varberg 100 105 104 96 91 88 89 85 85 84 83
Hallands län 100 99 96 93 85 83 85 81 77 76 72
Riket 100 98 93 92 87 82 85 83 82 81 78

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta