Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2019

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Falkenberg 170
Halmstad 139
Hylte 115
Kungsbacka 103
Laholm 102
Varberg 162
Hallands län 135
Riket 150
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2009-2019

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falkenberg 237 228 215 182 187 186 189 171 170 160 170
Halmstad 201 191 182 175 168 172 172 159 155 145 139
Hylte 128 102 108 105 97 98 116 143 154 142 115
Kungsbacka 143 139 136 132 128 138 123 115 114 107 103
Laholm 167 159 160 155 138 172 113 103 110 98 102
Varberg 208 206 190 180 175 177 168 169 166 164 162
Hallands län 188 183 176 162 157 161 155 147 145 137 135
Riket 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161 150
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falkenberg 100 96 91 77 79 78 80 72 72 68 72
Halmstad 100 95 91 87 84 86 86 79 77 72 69
Hylte 100 80 84 82 76 77 91 112 120 111 90
Kungsbacka 100 97 95 92 90 97 86 81 80 75 72
Laholm 100 95 96 93 83 103 67 62 66 59 61
Varberg 100 99 91 87 84 85 81 81 80 79 78
Hallands län 100 97 94 86 84 86 82 78 77 73 72
Riket 100 95 94 89 83 87 85 83 82 79 74

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta