Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Hallands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

7 900

11,9

2 786

18,9

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

16 478

24,7

3 285

22,3

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

19 373

29,1

2 557

17,4

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

10 250

15,4

2 223

15,1

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

11 760

17,7

2 516

17,1

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

509

0,8

196

1,3

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

316

0,5

1 162

7,9

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

66 586

100

14 725

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Hallands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

4 002

6,1

2 955

20,3

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

12 458

19,0

2 741

18,8

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

16 991

25,9

2 372

16,3

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

11 220

17,1

2 111

14,5

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

20 226

30,9

3 582

24,6

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

381

0,6

123

0,8

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

228

0,3

692

4,7

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

65 506

100

14 576

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta