Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Affärsverksamhet

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 13 202
Arvidsjaur 4 055
Boden 5 847
Gällivare 9 206
Haparanda 3 652
Jokkmokk 11 615
Kalix 5 524
Kiruna 3 616
Luleå 5 265
Pajala 8 823
Piteå 2 554
Älvsbyn 1 470
Överkalix 6 829
Övertorneå 6 548
Norrbottens län 6 300
Riket 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 8 707 9 234 9 774 9 615 9 618 9 880 10 628 10 992 11 624 12 156 13 202
Arvidsjaur 4 908 5 556 6 128 3 945 4 250 4 023 4 717 4 148 4 336 4 675 4 055
Boden 5 218 4 430 4 254 4 663 4 780 4 401 4 884 5 222 5 404 5 412 5 847
Gällivare 6 155 5 961 6 210 6 490 6 702 7 395 7 684 7 732 7 906 8 495 9 206
Haparanda 3 113 2 634 3 014 2 407 2 976 3 203 3 129 3 075 3 480 3 347 3 652
Jokkmokk 8 029 8 645 8 650 9 369 8 524 8 789 9 188 9 171 11 067 9 666 11 615
Kalix 4 096 4 387 4 700 4 697 4 917 4 722 5 036 5 396 5 162 5 417 5 524
Kiruna 2 572 2 870 2 981 2 934 1 510 1 999 2 917 2 825 3 313 3 421 3 616
Luleå 5 315 5 356 5 322 5 239 5 748 5 012 4 461 4 749 5 271 4 868 5 265
Pajala 8 309 8 279 9 003 8 441 7 315 7 066 7 738 7 466 8 382 8 960 8 823
Piteå 2 910 3 034 3 211 3 501 3 336 3 278 3 532 3 293 2 338 2 534 2 554
Älvsbyn 4 825 3 128 2 475 2 065 1 429 1 775 1 966 1 788 1 492 1 565 1 470
Överkalix 5 596 5 757 5 545 6 431 6 034 6 210 6 406 6 827 7 562 8 878 6 829
Övertorneå 6 415 6 124 6 040 5 496 5 826 6 047 5 684 5 835 6 292 6 461 6 548
Norrbottens län 5 441 5 385 5 522 5 378 5 212 5 271 5 569 5 608 5 974 6 132 6 300
Riket 3 221 3 173 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018
Arjeplog 100 106 112 110 110 113 122 126 134 140 152
Arvidsjaur 100 113 125 80 87 82 96 85 88 95 83
Boden 100 85 82 89 92 84 94 100 104 104 112
Gällivare 100 97 101 105 109 120 125 126 128 138 150
Haparanda 100 85 97 77 96 103 101 99 112 108 117
Jokkmokk 100 108 108 117 106 109 114 114 138 120 145
Kalix 100 107 115 115 120 115 123 132 126 132 135
Kiruna 100 112 116 114 59 78 113 110 129 133 141
Luleå 100 101 100 99 108 94 84 89 99 92 99
Pajala 100 100 108 102 88 85 93 90 101 108 106
Piteå 100 104 110 120 115 113 121 113 80 87 88
Älvsbyn 100 65 51 43 30 37 41 37 31 32 30
Överkalix 100 103 99 115 108 111 114 122 135 159 122
Övertorneå 100 95 94 86 91 94 89 91 98 101 102
Norrbottens län 100 99 101 99 96 97 102 103 110 113 116
Riket 100 99 101 98 91 92 92 92 94 93 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta