Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Barnomsorg

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arjeplog 200 526
Arvidsjaur 160 013
Boden 152 004
Gällivare 140 672
Haparanda 140 411
Jokkmokk 160 026
Kalix 146 273
Kiruna 176 544
Luleå 163 917
Pajala 173 613
Piteå 153 130
Älvsbyn 155 962
Överkalix 165 913
Övertorneå 185 505
Norrbottens län 162 465
Riket 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 95 544 101 266 106 717 131 051 131 222 129 092 135 152 130 957 134 037 143 262 200 526
Arvidsjaur 95 887 96 005 122 359 129 381 121 789 131 845 140 354 145 320 148 408 163 469 160 013
Boden 121 620 125 153 122 266 124 540 124 268 121 504 129 607 131 662 132 886 138 019 152 004
Gällivare 111 810 108 210 115 391 120 838 117 657 116 769 124 108 146 779 140 926 137 900 140 672
Haparanda 126 575 127 729 127 034 126 032 132 331 136 853 131 536 131 380 138 417 124 157 140 411
Jokkmokk 122 188 125 456 128 642 153 246 139 735 144 182 140 685 158 328 163 754 149 248 160 026
Kalix 110 284 110 205 116 812 119 262 119 928 124 668 126 754 132 417 135 269 138 621 146 273
Kiruna 142 821 131 181 140 616 130 020 136 399 158 658 150 257 163 945 183 199 173 402 176 544
Luleå 127 170 126 660 125 861 129 908 136 744 142 185 151 580 155 724 158 280 159 040 163 917
Pajala 133 313 141 285 145 656 142 678 151 560 165 972 163 064 162 157 172 887 160 822 173 613
Piteå 120 973 126 826 127 961 131 619 132 592 129 993 132 774 142 035 146 804 147 816 153 130
Älvsbyn 131 147 129 423 133 127 135 942 137 564 140 879 144 302 146 946 147 352 153 393 155 962
Överkalix 98 518 102 660 105 019 126 225 113 023 109 004 137 200 149 923 158 956 159 251 165 913
Övertorneå 133 896 135 487 135 482 164 146 - 139 549 151 588 149 957 164 611 166 934 185 505
Norrbottens län 119 410 120 539 125 210 133 206 130 370 135 082 139 926 146 252 151 842 151 095 162 465
Riket 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 100 106 112 137 137 135 141 137 140 150 210
Arvidsjaur 100 100 128 135 127 138 146 152 155 170 167
Boden 100 103 101 102 102 100 107 108 109 113 125
Gällivare 100 97 103 108 105 104 111 131 126 123 126
Haparanda 100 101 100 100 105 108 104 104 109 98 111
Jokkmokk 100 103 105 125 114 118 115 130 134 122 131
Kalix 100 100 106 108 109 113 115 120 123 126 133
Kiruna 100 92 98 91 96 111 105 115 128 121 124
Luleå 100 100 99 102 108 112 119 122 124 125 129
Pajala 100 106 109 107 114 124 122 122 130 121 130
Piteå 100 105 106 109 110 107 110 117 121 122 127
Älvsbyn 100 99 102 104 105 107 110 112 112 117 119
Överkalix 100 104 107 128 115 111 139 152 161 162 168
Övertorneå 100 101 101 123 - 104 113 112 123 125 139
Norrbottens län 100 101 105 112 109 113 117 122 127 127 136
Riket 100 101 104 108 111 114 118 124 129 133 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta