Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 32 295
Arvidsjaur 32 309
Boden 29 398
Gällivare 33 061
Haparanda 29 796
Jokkmokk 29 686
Kalix 28 892
Kiruna 28 551
Luleå 21 803
Pajala 39 046
Piteå 23 262
Älvsbyn 31 923
Överkalix 42 525
Övertorneå 35 562
Norrbottens län 31 293
Riket 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 22 727 24 009 25 010 24 706 25 733 26 772 27 571 28 817 30 376 31 159 32 295
Arvidsjaur 27 223 26 945 28 247 29 880 31 031 29 478 29 493 31 698 32 414 32 774 32 309
Boden 22 578 22 196 22 382 23 520 24 007 25 513 26 109 26 155 26 317 27 577 29 398
Gällivare 21 777 21 495 23 271 24 221 25 060 25 932 27 096 28 228 29 264 30 033 33 061
Haparanda 20 531 21 672 21 699 22 738 23 219 24 809 25 203 27 562 27 719 28 843 29 796
Jokkmokk 21 464 20 901 21 942 23 436 23 971 26 654 26 079 25 536 26 391 27 854 29 686
Kalix 19 429 20 040 20 093 20 326 20 903 23 328 24 905 26 162 26 825 27 929 28 892
Kiruna 20 692 20 848 21 446 22 597 23 891 24 001 25 729 25 840 27 287 28 499 28 551
Luleå 16 030 16 190 16 560 17 040 17 565 18 412 19 181 19 977 20 237 20 895 21 803
Pajala 30 777 30 884 30 052 31 217 32 308 33 696 36 453 37 703 38 295 37 957 39 046
Piteå 16 128 16 370 16 894 17 822 18 825 19 627 19 331 20 804 21 045 21 896 23 262
Älvsbyn 23 378 23 258 24 103 25 735 26 828 28 526 28 901 31 312 30 416 30 190 31 923
Överkalix 29 446 28 762 28 781 31 394 33 705 37 307 38 962 39 826 39 182 39 536 42 525
Övertorneå 25 270 27 592 25 711 28 095 29 111 31 159 32 296 34 605 35 384 36 534 35 562
Norrbottens län 22 675 22 940 23 299 24 480 25 440 26 801 27 665 28 873 29 368 30 120 31 293
Riket 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 100 106 110 109 113 118 121 127 134 137 142
Arvidsjaur 100 99 104 110 114 108 108 116 119 120 119
Boden 100 98 99 104 106 113 116 116 117 122 130
Gällivare 100 99 107 111 115 119 124 130 134 138 152
Haparanda 100 106 106 111 113 121 123 134 135 140 145
Jokkmokk 100 97 102 109 112 124 122 119 123 130 138
Kalix 100 103 103 105 108 120 128 135 138 144 149
Kiruna 100 101 104 109 115 116 124 125 132 138 138
Luleå 100 101 103 106 110 115 120 125 126 130 136
Pajala 100 100 98 101 105 109 118 123 124 123 127
Piteå 100 102 105 111 117 122 120 129 130 136 144
Älvsbyn 100 99 103 110 115 122 124 134 130 129 137
Överkalix 100 98 98 107 114 127 132 135 133 134 144
Övertorneå 100 109 102 111 115 123 128 137 140 145 141
Norrbottens län 100 101 103 108 112 118 122 127 130 133 138
Riket 100 100 102 105 109 113 115 118 121 125 129

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta