Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 31 159
Arvidsjaur 32 774
Boden 27 577
Gällivare 30 033
Haparanda 28 843
Jokkmokk 27 854
Kalix 27 929
Kiruna 28 499
Luleå 20 895
Pajala 37 957
Piteå 21 896
Älvsbyn 30 190
Överkalix 39 536
Övertorneå 36 534
Norrbottens län 30 120
Riket 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 21 780 22 727 24 009 25 010 24 706 25 733 26 772 27 571 28 817 30 376 31 159
Arvidsjaur 25 359 27 223 26 945 28 247 29 880 31 031 29 478 29 493 31 698 32 414 32 774
Boden 20 777 22 578 22 196 22 382 23 520 24 007 25 513 26 109 26 155 26 317 27 577
Gällivare 20 925 21 777 21 495 23 271 24 221 25 060 25 932 27 096 28 228 29 264 30 033
Haparanda 20 178 20 531 21 672 21 699 22 738 23 219 24 809 25 203 27 562 27 719 28 843
Jokkmokk 18 764 21 464 20 901 21 942 23 436 23 971 26 654 26 079 25 536 26 391 27 854
Kalix 18 137 19 429 20 040 20 093 20 326 20 903 23 328 24 905 26 162 26 825 27 929
Kiruna 19 291 20 692 20 848 21 446 22 597 23 891 24 001 25 729 25 840 27 287 28 499
Luleå 14 960 16 030 16 190 16 560 17 040 17 565 18 412 19 181 19 977 20 237 20 895
Pajala 28 882 30 777 30 884 30 052 31 217 32 308 33 696 36 453 37 703 38 295 37 957
Piteå 14 856 16 128 16 370 16 894 17 822 18 825 19 627 19 331 20 804 21 045 21 896
Älvsbyn 20 887 23 378 23 258 24 103 25 735 26 828 28 526 28 901 31 312 30 416 30 190
Överkalix 27 407 29 446 28 762 28 781 31 394 33 705 37 307 38 962 39 826 39 182 39 536
Övertorneå 24 360 25 270 27 592 25 711 28 095 29 111 31 159 32 296 34 605 35 384 36 534
Norrbottens län 21 183 22 675 22 940 23 299 24 480 25 440 26 801 27 665 28 873 29 368 30 120
Riket 16 549 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 100 104 110 115 113 118 123 127 132 139 143
Arvidsjaur 100 107 106 111 118 122 116 116 125 128 129
Boden 100 109 107 108 113 116 123 126 126 127 133
Gällivare 100 104 103 111 116 120 124 129 135 140 144
Haparanda 100 102 107 108 113 115 123 125 137 137 143
Jokkmokk 100 114 111 117 125 128 142 139 136 141 148
Kalix 100 107 110 111 112 115 129 137 144 148 154
Kiruna 100 107 108 111 117 124 124 133 134 141 148
Luleå 100 107 108 111 114 117 123 128 134 135 140
Pajala 100 107 107 104 108 112 117 126 131 133 131
Piteå 100 109 110 114 120 127 132 130 140 142 147
Älvsbyn 100 112 111 115 123 128 137 138 150 146 145
Överkalix 100 107 105 105 115 123 136 142 145 143 144
Övertorneå 100 104 113 106 115 120 128 133 142 145 150
Norrbottens län 100 107 108 110 116 120 127 131 136 139 142
Riket 100 100 101 103 106 117 113 116 120 123 127

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta