Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Gymnasieskola

Gymnasieskola

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2018. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Arjeplog 237 663
Arvidsjaur 150 197
Boden 145 933
Gällivare 155 557
Haparanda 151 009
Jokkmokk 137 000
Kalix 164 329
Kiruna 146 945
Luleå 124 309
Pajala 156 123
Piteå 137 661
Älvsbyn 170 808
Överkalix 150 491
Övertorneå 154 098
Norrbottens län 155 866
Riket 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 114 438 111 058 136 801 157 739 176 049 185 970 217 857 180 809 215 710 198 698 237 663
Arvidsjaur 113 290 119 396 139 136 179 868 176 995 154 771 141 178 117 188 136 928 168 874 150 197
Boden 99 722 102 578 105 163 102 291 101 453 104 137 126 768 135 597 144 951 157 056 145 933
Gällivare 93 935 98 544 105 248 118 968 135 526 147 575 156 118 156 946 156 889 161 402 155 557
Haparanda 107 653 103 299 91 596 106 809 125 713 131 330 139 120 140 753 133 249 140 534 151 009
Jokkmokk 103 193 106 826 103 448 113 936 114 115 131 847 140 235 138 380 126 807 118 738 137 000
Kalix 112 061 118 332 120 051 126 227 140 289 147 032 152 304 148 871 140 253 154 676 164 329
Kiruna 88 321 93 156 98 378 107 294 105 950 - 94 495 113 423 108 963 141 179 146 945
Luleå 95 475 94 682 96 333 98 244 102 896 106 115 113 497 116 442 119 715 123 354 124 309
Pajala 107 117 114 820 117 909 125 929 134 869 133 688 141 234 150 832 146 404 143 789 156 123
Piteå 89 614 94 376 101 465 105 422 112 826 117 193 125 269 130 084 132 804 149 679 137 661
Älvsbyn 115 595 119 106 121 853 123 612 138 741 126 956 150 446 145 083 161 685 177 348 170 808
Överkalix 128 557 133 329 132 184 135 213 136 572 152 803 154 621 161 765 182 500 177 254 150 491
Övertorneå 117 532 123 105 113 752 121 401 123 383 130 382 135 647 139 063 147 470 148 381 154 098
Norrbottens län 106 179 109 472 113 094 123 068 130 384 136 138 142 056 141 088 146 738 154 355 155 866
Riket 97 818 100 294 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 133 550 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 100 97 120 138 154 163 190 158 188 174 208
Arvidsjaur 100 105 123 159 156 137 125 103 121 149 133
Boden 100 103 105 103 102 104 127 136 145 157 146
Gällivare 100 105 112 127 144 157 166 167 167 172 166
Haparanda 100 96 85 99 117 122 129 131 124 131 140
Jokkmokk 100 104 100 110 111 128 136 134 123 115 133
Kalix 100 106 107 113 125 131 136 133 125 138 147
Kiruna 100 105 111 121 120 - 107 128 123 160 166
Luleå 100 99 101 103 108 111 119 122 125 129 130
Pajala 100 107 110 118 126 125 132 141 137 134 146
Piteå 100 105 113 118 126 131 140 145 148 167 154
Älvsbyn 100 103 105 107 120 110 130 126 140 153 148
Överkalix 100 104 103 105 106 119 120 126 142 138 117
Övertorneå 100 105 97 103 105 111 115 118 125 126 131
Norrbottens län 100 103 107 116 123 128 134 133 138 145 147
Riket 100 103 105 110 113 118 123 126 131 137 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta