Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 4 177
Arvidsjaur 3 015
Boden 2 895
Gällivare 2 831
Haparanda 4 933
Jokkmokk 2 669
Kalix 3 332
Kiruna 1 587
Luleå 2 449
Pajala 3 428
Piteå 2 723
Älvsbyn 2 176
Överkalix 4 083
Övertorneå 6 799
Norrbottens län 3 364
Riket 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 2 981 5 069 5 743 7 217 8 769 9 892 7 566 7 459 12 462 10 787 4 177
Arvidsjaur 3 614 3 167 3 176 3 363 3 753 4 125 4 189 4 766 5 309 5 205 3 015
Boden 1 040 865 841 986 966 863 1 175 1 941 3 191 3 559 2 895
Gällivare 1 332 1 279 1 233 1 291 1 187 1 102 1 490 2 517 5 308 4 035 2 831
Haparanda 1 533 1 523 2 517 2 419 2 552 3 269 3 952 4 570 7 677 6 768 4 933
Jokkmokk 3 198 3 909 3 918 3 654 3 500 3 421 4 045 5 583 9 172 7 216 2 669
Kalix 1 440 998 1 444 1 550 1 787 1 756 1 525 2 597 5 044 4 648 3 332
Kiruna 1 205 865 647 704 970 905 969 1 202 4 517 2 893 1 587
Luleå 1 851 1 535 1 639 1 630 1 660 1 721 1 640 2 014 3 035 2 784 2 449
Pajala 2 654 752 820 683 555 1 570 3 998 5 864 10 199 5 706 3 428
Piteå 1 431 1 391 1 340 1 502 1 531 1 585 1 708 1 928 3 559 3 150 2 723
Älvsbyn 922 836 776 1 389 1 840 2 282 1 916 4 116 7 492 4 693 2 176
Överkalix 4 933 4 080 4 603 4 635 4 118 4 840 6 011 8 056 9 934 8 168 4 083
Övertorneå 5 407 6 344 6 596 6 524 6 013 6 797 8 812 10 434 11 526 9 349 6 799
Norrbottens län 2 396 2 330 2 521 2 682 2 800 3 152 3 500 4 503 7 030 5 640 3 364
Riket 1 305 1 256 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 100 170 193 242 294 332 254 250 418 362 140
Arvidsjaur 100 88 88 93 104 114 116 132 147 144 83
Boden 100 83 81 95 93 83 113 187 307 342 278
Gällivare 100 96 93 97 89 83 112 189 398 303 213
Haparanda 100 99 164 158 166 213 258 298 501 441 322
Jokkmokk 100 122 123 114 109 107 126 175 287 226 83
Kalix 100 69 100 108 124 122 106 180 350 323 231
Kiruna 100 72 54 58 80 75 80 100 375 240 132
Luleå 100 83 89 88 90 93 89 109 164 150 132
Pajala 100 28 31 26 21 59 151 221 384 215 129
Piteå 100 97 94 105 107 111 119 135 249 220 190
Älvsbyn 100 91 84 151 200 248 208 446 813 509 236
Överkalix 100 83 93 94 83 98 122 163 201 166 83
Övertorneå 100 117 122 121 111 126 163 193 213 173 126
Norrbottens län 100 97 105 112 117 132 146 188 293 235 140
Riket 100 96 111 123 135 149 175 242 421 350 253

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta