Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2019-01-30
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2018

Djurslag Värmlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 6 571 319 387 2,1
Kor, uppfödning av kalvar 11 047 214 257 5,2
Kvigor, tjurar och stutar 18 370 498 176 3,7
Kalvar, under 1 år 15 195 474 817 3,2
Baggar och tackor 9 185 295 912 3,1
Lamm 8 046 291 235 2,8
Galtar för avel 16 1 532 1,1
Suggor för avel 2 485 130 302 1,9
Slaktsvin >20 kg 32 540 900 866 3,6
Smågrisar <20 kg 18 375 360 549 5,1
Höns 22 015 7 699 306 0,3
Värpkycklingar .. 1 926 766 ..
Slaktkycklingar .. 9 196 953 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 51 183 1 506 637 3,4
Får 17 231 587 147 2,9
Svin 53 415 1 393 249 3,8
Höns 22 015 18 823 025 0,1

 

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2009-2018

Värmlands län

                   

Djurslag                 

2009        

2010        

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

Kor, mjölkproduktion

8 246

7 461

7 831

7 907

7 789

7 891

7 591

7 293

6 695

6 571

Kor, uppf. av kalvar

9 331

9 785

9 364

8 930

8 518

8 248

8 523

9 195

10 400

11 047

Kvigor, tjurar, stutar

17 612

18 197

17 347

16 405

16 882

16 781

16 765

17 501

18 319

18 370

Kalvar, under 1 år

16 591

15 302

15 368

15 150

14 036

13 969

14 544

15 337

14 988

15 195

Baggar och tackor

9 021

9 271

8 624

9 329

9 102

9 052

8 535

8 771

10 548

9 185

Lamm

9 850

9 888

9 124

8 827

8 127

7 898

8 585

8 203

9 013

8 046

Galtar för avel

30

30

21

23

27

32

15

24

29

16

Suggor för avel

4 017

4 271

3 764

2 802

3 591

3 117

3 202

3 665

3 200

2 485

Slaktsvin >20 kg

32 245

32 083

29 560

29 991

26 974

28 538

26 791

33 721

34 835

32 540

Smågrisar <20 kg

15 477

10 578

14 521

15 274

17 014

16 003

14 622

16 141

16 885

18 375

Höns

11 816

20 871

21 620

20 644

21 005

22 641

20 964

20 806

7 882

22 015

Värpkycklingar

 

518

650

1 269

1 302

 

 

 

 

 

Slaktkycklingar

0

27

201

 

37

 

 

 

 

 

Kalkoner

 

5 330

 

 

5 516

 

 

 

 

 

Hästar

 

4 257

 

 

3 864

 

 

3 581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

51 780

50 745

49 910

48 392

47 225

46 889

47 423

49 326

50 402

51 183

Får

18 871

19 159

17 748

18 156

17 229

16 950

17 120

16 974

19 561

17 231

Svin

51 769

46 962

47 866

48 090

47 606

47 690

44 630

53 551

54 949

53 415

Höns

11 816

21 416

22 471

21 913

22 344

22 641

20 964

20 806

7 882

22 015

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2009        

2010        

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

Kor, mjölkproduktion

356 776

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

Kor, uppf. av kalvar

191 505

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

Kvigor, tjurar, stutar

501 930

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

Kalvar, under 1 år

488 070

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

Baggar och tackor

253 916

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

Lamm

286 570

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

Galtar för avel

2 414

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

Suggor för avel

157 851

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

Slaktsvin >20 kg

942 521

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

Smågrisar <20 kg

425 953

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

Höns

5 260 612

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

Värpkycklingar

1 897 990

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

Slaktkycklingar

5 262 269

6 445 157

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

Kalkoner

 

129 578

 

 

79 867

 

 

 

 

 

Hästar

 

117 026

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 538 281

1 536 658

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

Får

540 486

564 922

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

Svin

1 528 739

1 519 874

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

Höns

12 420 871

14 153 385

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

Källa: Jordbruksverket