Luleå kommun
Norrbottens län
Luleå
Luleå // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2019 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arjeplog

31,9

73,5

84,2

87,3

84,7

76,3

33,9

82,5

Arvidsjaur

31,0

76,7

82,5

89,0

88,6

77,0

28,7

83,8

Boden

31,0

70,4

81,9

87,4

88,2

77,6

26,9

83,6

Gällivare

37,5

82,2

86,9

89,1

91,2

79,7

28,8

86,3

Haparanda

28,8

65,1

71,3

72,1

75,7

65,5

18,6

70,7

Jokkmokk

34,1

71,4

83,9

87,9

89,4

80,9

38,2

85,2

Kalix

34,9

70,7

81,1

86,1

88,4

77,0

24,6

82,9

Kiruna

32,8

76,3

85,1

89,1

92,2

83,1

29,0

87,3

Luleå

30,1

54,5

77,4

87,0

89,2

79,4

25,8

83,1

Pajala

34,0

72,7

80,0

87,9

85,7

77,6

37,2

81,9

Piteå

31,5

72,7

82,1

88,2

89,1

77,4

24,8

84,2

Älvsbyn

23,9

68,1

80,7

85,0

86,8

74,2

25,8

81,5

Överkalix

21,5

71,6

83,1

85,6

85,9

77,9

28,2

82,3

Övertorneå

22,8

66,5

79,2

81,5

83,8

74,5

33,0

79,0

Norrbottens län

31,1

65,6

80,7

87,0

88,6

78,1

26,8

83,4

Riket

29,1

62,4

78,1

83,6

85,7

77,2

26,0

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arjeplog

26,5

61,7

84,3

87,6

85,8

76,3

24,4

82,9

Arvidsjaur

32,2

74,4

80,3

88,7

87,9

75,8

21,8

82,7

Boden

36,1

73,2

81,1

86,3

86,9

77,3

22,6

82,8

Gällivare

42,8

81,9

85,8

89,3

91,8

80,1

25,2

86,3

Haparanda

32,4

67,3

70,6

77,5

81,8

69,7

15,2

74,7

Jokkmokk

44,0

70,5

84,2

85,3

87,8

80,9

35,6

84,4

Kalix

41,0

67,6

80,0

85,6

88,5

76,7

19,0

82,6

Kiruna

38,3

74,7

83,0

87,1

91,8

84,3

26,3

86,6

Luleå

33,7

61,5

78,7

86,3

88,2

78,3

21,7

82,9

Pajala

39,5

72,5

72,9

85,9

86,7

77,7

29,9

80,4

Piteå

39,5

72,5

79,7

86,9

87,6

73,6

20,2

81,8

Älvsbyn

26,6

66,3

77,0

83,2

85,1

73,7

19,7

79,7

Överkalix

24,5

67,9

83,1

82,6

83,5

79,3

20,0

81,7

Övertorneå

23,2

66,2

80,8

81,5

82,5

75,1

24,1

79,1

Norrbottens län

36,1

68,2

80,1

86,2

88,0

77,4

22,2

82,8

Riket

33,7

62,8

76,3

82,3

85,3

76,6

22,1

80,1

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arjeplog

35,9

81,8

84,1

87,0

83,6

76,2

41,6

82,1

Arvidsjaur

29,8

78,3

84,3

89,3

89,3

78,1

35,2

84,8

Boden

26,1

68,3

82,5

88,5

89,4

77,9

31,4

84,4

Gällivare

32,9

82,4

87,9

89,0

90,7

79,2

32,0

86,4

Haparanda

25,3

63,8

71,9

67,1

69,9

61,4

21,7

67,1

Jokkmokk

24,7

71,9

83,7

90,3

90,9

80,9

40,4

86,0

Kalix

29,5

73,0

81,9

86,6

88,2

77,3

30,2

83,2

Kiruna

27,7

77,3

86,8

90,9

92,5

82,1

31,5

87,9

Luleå

26,9

49,8

76,4

87,7

90,1

80,5

30,2

83,4

Pajala

28,8

72,8

85,4

89,6

85,0

77,5

42,9

83,2

Piteå

24,3

72,8

84,2

89,4

90,6

81,3

29,5

86,4

Älvsbyn

21,9

69,4

83,9

86,5

88,5

74,7

31,5

83,2

Överkalix

19,5

73,9

83,2

88,4

88,3

76,6

34,4

82,9

Övertorneå

22,3

66,7

78,0

81,5

84,8

73,9

39,6

79,0

Norrbottens län

26,7

63,7

81,3

87,7

89,2

78,8

31,4

84,1

Riket

25,0

62,0

79,8

84,7

86,1

77,7

30,0

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta