Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2024-04-29
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-65 år, 2023

                 

Högsta utbildningsnivå

Värmlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal           

Procent

Antal          

Procent

Grundskola

5 558

9

2 346

19

193 333

9

126 847

17

Gymn högst 2 år

14 472

24

2 400

19

404 264

20

141 434

19

Gymn mer än 2 år

20 681

35

1 963

16

608 298

30

103 948

14

Eftergymn mindre än 3 år

8 789

15

1 675

13

335 385

16

108 116

14

Eftergymn 3 år eller mer

9 367

16

2 195

18

461 476

23

174 630

23

Forskarutbildning

301

1

208

2

24 263

1

18 693

2

Uppgift saknas

502

1

1 701

14

12 718

1

81 014

11

Befolkning 25-64 år

59 670

100

12 488

100

2 039 737

100

754 682

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Värmlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal           

Procent

Grundskola

3 360

6

2 229

18

104 292

5

117 325

16

Gymn högst 2 år

9 674

17

2 225

18

279 376

14

119 517

16

Gymn mer än 2 år

14 619

26

1 693

13

470 012

24

98 621

13

Eftergymn mindre än 3 år

8 808

16

1 698

13

330 862

17

106 061

14

Eftergymn 3 år eller mer

18 719

34

3 568

28

736 317

38

229 027

31

Forskarutbildning

246

0

128

1

19 963

1

14 942

2

Uppgift saknas

343

1

1 077

9

8 674

0

50 567

7

Befolkning 25-64 år

55 769

100

12 618

100

1 949 496

100

736 060

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta