Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2022-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2021

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Nord

Riket           

Region Nord

Riket

Brott mot liv och hälsa

6 817

89 480

7,6

8,6

Brott mot frihet och frid

12 382

173 799

13,8

16,7

Ärekränkningsbrott

953

11 847

1,1

1,1

Sexualbrott

2 253

27 639

2,5

2,7

Brott mot familj

136

1 529

0,2

0,1

Stöld, rån, m.m.

21 823

388 198

24,3

37,3

Bedrägeribrott

12 599

195 902

14,0

18,8

Förskingring o annan trolöshet

792

13 911

0,9

1,3

Brott mot borgenärer

657

14 155

0,7

1,4

Skadegörelsebrott

7 264

221 039

8,1

21,2

Brott mot allmänheten

1 181

19 177

1,3

1,8

Brott mot staten

2 428

36 728

2,7

3,5

Brott mot trafikbrottslagen

7 247

75 973

8,1

7,3

Brott mot narkotikastrafflagen

11 045

118 105

12,3

11,3

Övriga straffrättsliga brott

7 855

93 048

8,7

8,9

Summa brott

95 432

1 480 557

106,1

142,2

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2011-2021

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Nord (Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Brott mot liv och hälsa