Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2024-06-26
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2023 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västerbottens län

Riket

Kvinnor

Män   

Kvinnor

Män   

Cirkulationsorganens sjukdomar

244

265

260

263

Tumörer

211

227

218

231

Sjukdomar i nervsystemet

147

103

69

55

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

81

57

76

47

Yttre orsaker till sjukdom och död

54

77

37

62

Andningsorganens sjukdomar

68

62

64

60

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

32

34

26

24

Matsmältningsorganens sjukdomar

40

21

31

32

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

29

21

36

35

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

24

17

29

32

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

18

23

17

23

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

17

18

17

19

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

10

4

7

4

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

4

4

2

2

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

5

2

3

3

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Hudens och underhudens sjukdomar

1

1

3

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

0

0

0

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

987

937

897

896

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta