Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2022-06-22
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2021 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västerbottens län

Riket

Kvinnor

Män   

Kvinnor

Män   

Cirkulationsorganens sjukdomar

262

285

263

265

Tumörer

244

222

217

226

Sjukdomar i nervsystemet

167

106

63

48

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

92

65

70

41

Andningsorganens sjukdomar

45

67

48

48

Yttre orsaker till sjukdom och död

35

68

36

59

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

33

40

43

59

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

33

33

34

31

Matsmältningsorganens sjukdomar

39

27

28

30

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

29

26

28

30

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

23

26

23

23

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

13

12

13

16

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

3

6

6

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

4

2

2

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

1

4

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

1

3

3

2

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

1 026

993

880

888

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta