Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott per 1000 invånar…

Anmälda brott per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2022-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott per 1000 invånare 2021

Region Brott per 1000 inv.
Region Nord 106
Region Mitt 133
Region Stockholm 190
Region Öst 126
Region Väst 124
Region Syd 138
Region Bergslagen 128
Riket 142
Anmälda brott per 1000 invånare 2015-2021

Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Region Nord 110 111 116 114 114 115 106
Region Mitt 131 128 129 133 134 133 133
Region Stockholm 210 208 194 197 197 198 190
Region Öst 130 131 132 134 131 134 126
Region Väst 148 144 143 139 138 136 124
Region Syd 147 146 152 158 152 151 138
Region Bergslagen 126 129 130 133 130 133 128
Riket 153 152 151 152 151 151 142
Utveckling av anmälda brott per 1000 invånare 2015-2021. Index år 2015=100

Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Region Nord 100 101 105 104 104 105 96
Region Mitt 100 98 98 102 102 102 102
Region Stockholm 100 99 92 94 94 94 90
Region Öst 100 101 102 103 101 103 97
Region Väst 100 97 97 94 93 92 84
Region Syd 100 99 103 107 103 103 94
Region Bergslagen 100 102 103 106 103 106 102
Riket 100 99 99 99 98 99 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta