Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2024-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2023

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Nord

Riket           

Region Nord

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 279

93 422

8,1

8,9

Brott mot frihet och frid

12 078

167 018

13,4

15,9

Ärekränkningsbrott

767

10 035

0,9

1,0

Sexualbrott

2 190

24 278

2,4

2,3

Brott mot familj

135

1 455

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

22 745

381 041

25,2

36,2

Bedrägeribrott

14 487

238 371

16,1

22,6

Förskingring o annan trolöshet

751