Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
273 192 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2021-03-30
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2020

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Nord

Riket           

Region Nord

Riket

Brott mot liv och hälsa

6 848

90 105

7,6

8,7

Brott mot frihet och frid

12 006

170 069

13,4

16,4

Ärekränkningsbrott

925

11 949

1,0

1,2

Sexualbrott

2 203

25 030

2,5

2,4

Brott mot familj

104

1 458

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

25 965

421 495

28,9

40,6

Bedrägeribrott

11 905

218 308

13,2

21,0

Förskingring o annan trolöshet

931

14 059

1,0

1,4

Brott mot borgenärer

783

18 029

0,9

1,7

Skadegörelsebrott

7 563

233 610

8,4

22,5

Brott mot allmänheten

1 153

20 628

1,3

2,0

Brott mot staten

2 511

35 669

2,8

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8 769

84 438

9,8

8,1

Brott mot narkotikastrafflagen

12 954

124 044

14,4

12,0

Övriga straffrättsliga brott

8 792

97 942

9,8

8,9

Summa brott

103 412

1 566 872

115,1

151,0

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2010-2020

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Nord (Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Brott mot liv och hälsa