Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2023-06-15
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2022 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västerbottens län

Riket

Kvinnor

Män   

Kvinnor

Män   

Cirkulationsorganens sjukdomar

302

274

270

269

Tumörer

244

230

218

229

Sjukdomar i nervsystemet

161

98

66

51

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

80

64

74

43

Andningsorganens sjukdomar

69

57

60

57

Yttre orsaker till sjukdom och död

43

77

36

63

Covid-19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

42

54

28

39

Matsmältningsorganens sjukdomar

41

35

30

31

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

35

29

37

32

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

28

35

25

24

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

27

26

29

32

Sjukdomar i urin- och könsorganen

11

19

15

18

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

4

6

4

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

1

4

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

2

1

4

3

Hudens och underhudens sjukdomar

1

1

3

2

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

1

0

0

0

Vissa perinatala tillstånd

1

0

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

1 098

1 009

908

901

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta