Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Miljö // Klimatpåverkande utsläpp per i…

Klimatpåverkande utsläpp per invånare

Senast uppdaterad 2022-09-05
Förklaring

Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och sex fluorerade gaser är medräknade i utsläppsmängden. Koldioxidekvivalenten är olika för olika gaser beroende på effekten av klimatpåverkan. Leverantör av data är SMED-Svenska Miljöemmissionsdata på uppdrag av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i samverkan. Utförliga data finns på Miljömålsportalen, miljomal.nu

PDF
Diagram nuläge
Klimatpåverkande utsläpp per invånare, CO2 kg/inv, efter region och samhällssektor 2020

Regionerna/Länen Folkmängd El och uppvärmning Industri Transporter Arbetsmaskiner Produktanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Totalt
Stockholms län 2 391 990 315 67 885 147 134 62 28 1 638
Uppsala län 388 394 528 130 1 571 271 136 788 33 3 457
Södermanlands län 299 401 118 5 204 1 762 349 137 867 82 8 518
Östergötlands län 467 158 1 143 260 1 590 287 137 1 101 39 4 556
Jönköpings län 365 010 375 195 1 942 301 138 1 109 78 4 138
Kronobergs län 202 263 222 159 1 939 316 138 1 088 92 3 955
Kalmar län 246 010 341 242 1 743 378 138 2 246 107 5 195
Gotlands län 60 124 261 25 811 2 702 613 136 4 282 176 33 980
Blekinge län 159 056 264 204 1 325 289 136 716 80 3 015
Skåne län 1 389 336 430 614 1 310 260 136 828 53 3 632
Hallands län 336 748 381 251 1 936 276 137 1 130 42 4 154
Västra Götalands län 1 734 443 370 2 112 1 481 278 136 692 45 5 115
Värmlands län 282 885 319 669 1 710 397 138 664 89 3 986
Örebro län 305 643 294 439 1 610 304 137 727 454 3 966
Västmanlands län 277 141 684 815 1 533 280 137 604 63 4 115
Dalarnas län 287 676 382 1 963 1 636 438 138 504 86 5 147
Gävleborgs län 287 502 286 788 1 852 464 138 525 86 4 140
Västernorrlands län 244 554 539 2 267 1 649 462 138 388 90 5 533
Jämtlands län 131 155 150 86 1 434 780 138 841 241 3 669
Västerbottens län 273 192 426 1 261 1 684 553 137 620 135 4 816
Norrbottens län 249 614 8 197 8 412 1 963 1 270 139 481 262 20 726
Riket 10 379 295 587 1 213 1 448 310 136 663 98 4 455
Klimatpåverkande utsläpp per invånare, (CO2 kg/inv) 1990-2020. Västerbottens län

År Folkmängd El och uppvärmning Industri Transporter Arbetsmaskiner Produktanvändning Jordbruk Avfall och avlopp Totalt
1990 251 968 1 599 1 657 2 240 599 46 844 332 7 302
2000 255 640 1 063 1 558 2 255 684 52 794 280 6 670
2005 257 652 960 1 406 2 401 690 59 766 229 6 508
2010 259 286 856 1 389 2 327 803 57 739 163 6 333
2015 263 378 666 1 438 2 041 720 56 706 115 5 736
2020 273 192 426 1 261 1 684 553 137 620 135 4 816

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta