Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Geografi // Öar efter storleksklass

Öar efter storleksklass

Senast uppdaterad 2005-12-08
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Länets största öar är Orust, Hisingen och Tjörn.

Öar i hav och insjöar efter storleksklass

                   

Kommun/Region

Storleksklass, landareal

<100 m2

100- 1000 m2

0,1-1 ha

1-10 ha

10- 100 ha

1-10 km2

10- 100 km2

>100 km2

Summa öar

Ale

35

40

13

3

-

-

-

-

91

Alings ås

94

108

56

26

3

-

-

-

287

Bengtsfors

170

228

141

40

9

-

-

-

588

Bollebygd

31

65

21

6

1

-

-

-

124

Bor ås

67

142

87

23

3

-

-

-

322

Dals-Ed

221

247

118

30

7

-

-

-

623

Essunga

9

29

8

-

-

-

-

-

46

Falköping

50

72

46

2

3

-

-

-

173

Färgelanda

40

56

36

15

-

-

-

-

147

Grästorp

21

33

11

1

-

-

-

-

66

Gullspång

65

212

137

25

4

1

-

-

444

Göteborg

728

886

354

147

36

5

-

1

2 157

Götene

201

260

77

10

4

-

-

-

552

Herrljunga

45

52

14

5

-

-

-

-

116

Hjo

14

32

8

-

-

-

-

-

54

Härryda

32

63

34

6

-

-

-

-

135

Karlsborg

116

166

58

25

7

1

-

-

373

Kungälv

478

554

268

116

30

8

-

-

1 454

Lerum

36

72

47

4

-

1

-

-

160

Lidköping

817

1 229

448

93

19

2

1

-

2 609

Lilla Edet

76

65

30

7

1

-

-

-

179

Lysekil

321

326

179

100

19

3

1

-

949

Mariestad

608

524

182

79

9

4

2

-

1 408

Mark

106

186

65

17

-

-

-

-

374

Mellerud

443

727

219

54

5

-

-

-

1 448

Munkedal

93

134

67

15

2

-

-

-

311

Mölndal

4

9

6

1

-

-

-

-

20

Orust

677

609

259

108

27

7

-

1

1 688

Partille

2

7

4

1

-

-

-

-

14

Skara

21

47

18

3

-

-

-

-

89

Skövde

21

71

34

3

-

-

-

-

129

Sotenäs

245

305

206

70

21

4

-

-

851

Stenungsund

98

76

35

16

5

2

-

-

232

Strömstad

1 090

925

373

126

33

9

-

-

2 556

Svenljunga

75

178

74

24

4

-

-

-

355

Tanum

541

757

572

248

59

9

-

-

2 186

Tibro

12

21

8

1

-

-

-

-

42

Tidaholm

25

52

11

1

-

-

-

-

89

Tjörn

433

655

313

108

33

3

-

1

1 546

Tranemo

27

82

46

10

1

-

-

-

166

Trollhättan

43

52

18

14

1

-

-

-

128

Töreboda

64

112

50

9

1

-

-

-

236

Uddevalla

81

114

54

22

16

2

-

-

289

Ulricehamn

49

122

49

10

1

-

-

-

231

V årg årda

48

97

28

3

-

-

-

-

176

Vara

66

76

10

2

-

-

-

-

154

Vänersborg

404

525

167

23

2

-

-

-

1 121

Åmål

360

528

215

66

11

1

-

-

1 181

Öckerö

373

429

163

48

16

5

-

-

1 034

V:a Götalands län

9 643

12 333

5 406

1 763

393

66

4

3

29 611

Riket

59 252

90 659

51 733

16 499

3 095

513

72

8

221 831

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta