Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Städer

Senast uppdaterad 2021-11-25
Förklaring
I Sverige började statistik över befolkningen produceras på 1700-talet. Befolkningen, som förut redovisades på städer och landsbygd, redovisas numera på tätorter och glesbygd. Den historiska statistiken i tabellen är hämtad från SCB:s publikation Historisk statistik för Sverige, del 1. Städer har upphört som administrativt område och ingår numera i respektive kommun. Befolkningen redovisas både per kommun och per tätort. Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.
PDF
Diagram nuläge

Städernas folkmängd 1800-2020

               

Stad/tätort

Staden grundad

1800

1900

1950

2000*

2010*

2020*

Alingsås

1619

851

3 301

12 756

22 361

24 482

27 433

Borås

1622

1 744

15 837

58 019

61 929

66 273

74 042

Falköping

okänt

451

31 134

11 244

15 369

16 350

17 939

Göteborg

1619

12 804

130 619

353 580

495 849

549 839

592 337

Hjo

okänt

415

1 668

3 436

5 998

6 094

6 357

Kungälv

okänt

774

1 110

3 960

20 454

22 768

26 663

Lidköping

okänt

1 282

5 446

14 548

24 389

25 644

23 656

Lysekil

1903

-

-

5 725

7 582

7 628

7 728

Mariestad

1583

1 049

3 737

8 338

15 043

15 591

16 632

Skara

okänt

826

4 431

8 378

10 703

10 841

11 549

Skövde

före 1413

423

4 872

17 758

32 505

34 466

39 580

Strömstad

1672

1 367

2 847

3 350

5 969

6 288

7 470

Tidaholm

1910

-

-

5 923

7 938

8 027

8 146

Trollhättan

1916

-

-

24 157

44 046

46 457

50 495

Uddevalla

före 1498

4 081

9 442

24 982

29 810

31 212

35 916

Ulricehamn

okänt

633

1 381

7 705

9 065

9 787

11 410

Vänersborg

1642

1 453

6 395

15 735

21 383

21 699

24 558

Åmål

1643

842

3 351

8 060

9 355

9 065

9 299

Källa: Statistiska centralbyrån

* folkmängden avser tätorten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta