Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Politik // EU-parlamentsvalen

EU-parlamentsvalen

Senast uppdaterad 2019-06-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

Vid valet till EU-parlamentet 2019 var valdeltagandet i Gotlands län 54,7 procent. Valdeltagandet har ökat med 58 procent sedan valet 1999. I riket som helhet har valdeltagandet stigit med 42 procent under samma period till 55,3 procent år 2019.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Valdeltagandet vid valet till EU-parlamentet 2019

     

Kommun/Region

Procent röstande

 

Gotlands län

54,7

 

Riket

55,3

 
     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 2019

     

Parti

Procent av rösterna

Gotlands län

Riket

Moderaterna

12,3

16,8

Centerpartiet

19,1

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

2,6

4,1

Kristdemokraterna

6,1

8,6

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

24,8

23,5

Vänsterpartiet

8,1

6,8

Miljöpartiet de gröna

13,2

11,5

Sverigedemokraterna

11,1

15,3

Feministiskt initiativ

1,4

0,8

Piratpartiet

0,6

0,6

Övriga partier

0,7

1,1

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Kommun/Region

Procent röstande

         

1999

2004

2009

2014

2019

         

Gotlands län

34,6

35,7

43,9

48,9

54,7

         

Riket

39,0

37,9

45,5

51,1

55,3

         
                     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 1995-2014

                     

Parti

Procent av rösterna

Gotlands län

Riket

1999

2004

2009

2014

2019

1999

2004

2009

2014

2019

Moderaterna

18,0

15,0

15,1

11,8

12,3

20,7

18,3

18,8

13,7

16,8

Centerpartiet

18,5

20,3

14,4

13,9

19,1

6,0

6,3

5,5

6,5

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

9,0

5,4

10,2

7,5

2,6

13,9

9,9

13,6

9,9

4,1

Kristdemokraterna

4,8

2,7

2,9

3,6

6,1

7,6

5,7

4,7

5,9

8,6

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

25,4

27,1

26,1

25,4

24,8

26,0

24,6

24,4

24,2

23,5

Vänsterpartiet

13,6

10,7

5,5

6,9

8,1

15,8

12,8

5,7

6,3

6,8

Miljöpartiet de gröna

10,5

6,8

11,7

17,4

13,2

9,5

6,0

11,0

15,4

11,5

Junilistan

-

11,2

2,4

-

-

-

14,5

3,6

-

-

Sverigedemokraterna

-

0,2

1,4

5,1

11,1

-

1,1

3,3

9,7

15,3

Feministiskt initiativ

-

-

3,2

6,1

1,4

-

-

2,2

5,5

0,8

Piratpartiet

-

-

7,0

1,7

0,6

-

-

7,1

2,2

0,6

Övriga partier

0,2

0,5

0,2

0,6

0,7

0,5

1,1

0,2

0,7

1,1

Källa: Valmyndigheten

Utveckling av valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019. Index år 1999=100

           

Kommun/Region

Procent röstande

1999

2004

2009

2014

2019

Gotlands län

100

103

127

141

158

Riket

100

97

117

131

142

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta