Senast uppdaterat

Kapitel  Tabell  Datum        
Utbildning Gymnasieexamen 2023-11-28
Snabbstatistik Flygpassagerare per flygplats 2023-11-24
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kv 3 2023-11-24
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kv 3 2023-11-24
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år 2023-11-15
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner 2023-11-15
Utbildning Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet; kön 2023-11-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2023-11-15
Snabbstatistik Varsel 2023-11-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-11-14
Snabbstatistik I program 2023-11-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-11-14
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 3 2023-11-10
Snabbstatistik Lönesummor kv2 Örebro och Gotland 2023-11-06
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-11-02
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2023-11-02
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-11-02
Utbildning Betyg årskurs 6 2023-10-26
Snabbstatistik Flygpassagerare per flygplats 2023-10-18
Snabbstatistik Företagskonkurser 2023-10-16
Utbildning Högskolenybörjare per 1000 invånare 2023-10-12
Snabbstatistik Fastighetspriser kv 3 2023-10-12
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-10-12
Snabbstatistik I program 2023-10-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-10-12
Snabbstatistik Varsel 2023-10-12
Näringsliv Jordbrukets djur 2023-10-09
Näringsliv Åkerarealens användning 2023-10-09
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-10-03
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-10-03
Utbildning Betyg årskurs 9 2023-09-28
Utbildning Gymnasiebehörighet 2023-09-28
Snabbstatistik Flygpassagerare per flygplats 2023-09-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2023-09-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-09-12
Snabbstatistik I program 2023-09-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-09-12
Snabbstatistik Varsel 2023-09-12
Regional ekonomi Kommunala investeringar 2023-09-04
Regional ekonomi Primärkommunala investeringer 2023-09-04
Miljö Klimatpåverkande utsläpp per invånare 2023-09-04
Kultur och fritid Regionernas nettokostnader för kultur 2023-09-04
Kultur och fritid Regionernas kostnader för kultur 2023-09-04
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-09-04
Samhällets service Kommunala kostnader - äldre och funktionshindrade 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - individ- och familjeomsorg 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - fritidsverksamhet 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - barnomsorg 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - grundskolan 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - gymnasieskolan 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - särskilt riktade insatser 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - kulturverksamhet 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - infrastruktur, skydd mm 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - affärsverksamhet 2023-08-31
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-08-31
Regional ekonomi Regionernas investeringar 2023-08-24
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kv 2 2023-08-24
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kv 2 2023-08-24
Befolkning och hushåll Bilars genomsnittsålder 2023-08-21
Snabbstatistik Flygpassagerare per flygplats 2023-08-21
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 2 2023-08-21
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-08-15
Snabbstatistik I program 2023-08-15
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-08-15
Snabbstatistik Varsel 2023-08-15
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-08-14
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-08-02
Näringsliv Nystartade företag 2023-07-14
Näringsliv Nya företag per 1000 invånare 2023-07-14
Näringsliv Kvinnliga företagare i nystartade företag 2023-07-14
Snabbstatistik Företagskonkurser 2023-07-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-07-13
Snabbstatistik I program 2023-07-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-07-13
Snabbstatistik Varsel 2023-07-13
Snabbstatistik Fastighetspriser kv 2 2023-07-06
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-07-05
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-07-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2023-07-04
Samhällets service Färdtjänsttillstånd 2023-06-19
Samhällets service Färdtjänst, enkelresor 2023-06-19
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2023-06-19
Snabbstatistik Lönesummor, länen Örebro och Gotland 2023-06-19
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-06-15
Snabbstatistik I program 2023-06-15
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-06-15
Snabbstatistik Varsel 2023-06-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2023-06-15
Hälsa och ohälsa Dödsorsaker 2023-06-15
Befolkning och hushåll Ekonomiskt bistånd 2023-06-14
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2023-06-05
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-06-05
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-05-31
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kv 1 2023-05-25
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kv 1 2023-05-25
Miljö Naturskyddade områden 2023-05-24
Kultur och fritid Medielån per invånare 2023-05-17
Kultur och fritid Barnbokslån per barn 2023-05-17
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2023-05-16
Infrastruktur Lastat gods på lastbil samt destination 2023-05-16
Befolkning och hushåll Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2023-05-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2023-05-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-05-11
Snabbstatistik I program 2023-05-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-05-11
Snabbstatistik Varsel 2023-05-11
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 1 2023-05-11
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2023-05-03
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-05-03
Infrastruktur Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2023-05-02
Infrastruktur Sjöfart, inrikes och utrikes 2023-05-02
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-05-02
Utbildning Utbildningsnivå 25-64 år 2023-04-27
Utbildning Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda 2023-04-27
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Kväve 2023-04-27
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Fosfor 2023-04-27
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Kalium 2023-04-27
Energi Vindkraft 2023-04-20
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2023-04-20
Snabbstatistik Företagskonkurser 2023-04-14
Snabbstatistik Fastighetspriser kv 1 2023-04-14
Snabbstatistik Varsel 2023-04-13
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-04-13
Snabbstatistik I program 2023-04-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-04-13
Befolkning och hushåll Medborgarskap in- och utvandrare 2023-04-11
Infrastruktur Gods per flygplats 2023-04-05
Samhällets service Antal läkare per 1000 invånare 2023-04-05
Näringsliv Övernattningar efter gästernas nationalitet 2023-04-05
Näringsliv Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-04-05
Näringsliv Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2023-04-05
Infrastruktur Passagerare per flygplats 2023-04-05
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-04-05
Näringsliv Förvärvsarbetande, utbildningsnivå och bransch 2023-04-04
Näringsliv Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning 2023-04-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2023-04-04
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-04-04
Energi Nätanslutna solcellsanläggningar 2023-04-03
Hälsa och ohälsa Anmälda brott per 1000 invånare 2023-04-03
Hälsa och ohälsa Anmälda brottefter brottets art 2023-04-03
Hälsa och ohälsa Läkemedelskostnader 2023-04-03
Kultur och fritid Antal fritidshus per kommun 2023-03-29
Infrastruktur Bredband via fiber 2023-03-29
Hälsa och ohälsa Medellivslängd 2023-03-22
Hälsa och ohälsa Pågående långa sjukfall 2023-03-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2023-03-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2023-03-15
Snabbstatistik Lönesummor kv 4 2023-03-14
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2023-03-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-03-14
Snabbstatistik I program 2023-03-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-03-14
Snabbstatistik Varsel 2023-03-14
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-03-02
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-03-02
Geografi Areal och befolkningstäthet 2023-02-27
Energi Industrins energianvändning 2023-02-27
Energi Elproduktion efter produktionssätt 2023-02-27
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kv 4 2023-02-27
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kv 4 2023-02-27
Hälsa och ohälsa Skilsmässofrekvens 2023-02-23
Infrastruktur Personbilar per 1000 invånare 2023-02-23
Infrastruktur Personbilar i trafik 2023-02-23
Befolkning och hushåll Utrikes födda kvinnor och män 2023-02-23
Befolkning och hushåll Befolkningsstruktur 2023-02-22
Befolkning och hushåll Befolkningsförändring 25 år 2023-02-22
Befolkning och hushåll Befolkningsförändring senaste året 2023-02-22
Befolkning och hushåll Folkmängd31 december; ålder 2023-02-22
Befolkning och hushåll Andel 65 år och äldre av befolkningen 2023-02-22
Befolkning och hushåll Andel barn 0-15 år av befolkningen 2023-02-22
Befolkning och hushåll Försörjningskvot 2023-02-22
Befolkning och hushåll Inrikes flyttningar 2023-02-22
Befolkning och hushåll Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2023-02-22
Befolkning och hushåll Invandring och utvandring 2023-02-22
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 4 2023-02-22
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2023-02-20
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-02-14
Snabbstatistik I program 2023-02-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-02-14
Snabbstatistik Varsel 2023-02-14
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2023-02-02
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-02-02
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-02-01
Näringsliv Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande 2023-01-31
Näringsliv Anställda och egna företagare; kommun 2023-01-31
Näringsliv Sysselsatta inom turismberoende branscher 2023-01-31
Näringsliv Andel sysselsatta i IT-företag 2023-01-31
Näringsliv Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet 2023-01-31
Befolkning och hushåll Medelinkomst 2023-01-30
Arbete Långtidsarbetslöshet 2023-01-23
Arbete Största arbetsgivare 2023-01-19
Hälsa och ohälsa Sjukpenningtal 2023-01-19
Hälsa och ohälsa Sjuk- och aktivitetsersättning 2023-01-19
Arbete Öppet arbetslösa 2023-01-18
Arbete Sysselsatta i program 2023-01-18
Arbete Arbetslösa, totalt 2023-01-18
Arbete Öppet arbetslösa 18-24 år 2023-01-18
Arbete Öppet arbetslösa efter kön 2023-01-18
Hälsa och ohälsa Sjuk- och aktivitetsersättning 2023-01-18
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-01-17
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-01-17
Snabbstatistik I program 2023-01-17
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-01-17
Snabbstatistik Varsel 2023-01-17
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2023-01-16
Näringsliv Företagskonkurser 2023-01-13
Näringsliv Företagskonkurser, kommuner 2023-01-13
Näringsliv Företagskonkurser, storleksklass 2023-01-13
Näringsliv Företagskonkurser per bransch 2023-01-13
Snabbstatistik Företagskonkurser 2023-01-13
Snabbstatistik Fastighetspriser kv 4 2023-01-12
Befolkning och hushåll Föräldrapenning vid barns födelse 2023-01-12
Befolkning och hushåll Tillfällig föräldrapenning för vård av barn 2023-01-12
Infrastruktur Nyregistrerade bilar efter drivmedel 2023-01-09
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-01-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2023-01-03
Regional ekonomi Kommunalskatt 2022-12-16
Regional ekonomi Skattekraft 2022-12-16
Utbildning Högskoleutbildningar i länet 2022-12-15
Utbildning Befolkningens studiedeltagande 2022-12-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2022-12-15
Snabbstatistik Varsel 2022-12-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2022-12-15
Snabbstatistik I program 2022-12-15
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2022-12-15
Regional ekonomi BRP per invånare, län 2022-12-14
Regional ekonomi BRP per invånare, kommun 2022-12-14
Regional ekonomi BRP per sysselsatt 2022-12-14
Regional ekonomi BRP per sysselsatt efter bransch 2022-12-14
Regional ekonomi BRP per bransch och sektor 2022-12-14
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt 2022-12-14
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt efter bransch 2022-12-14
Regional ekonomi Disponibel inkomst per invånare 2022-12-14
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efter landområden 2022-12-14
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efter omsättning 2022-12-14
Näringsliv Arbetsställen efter antal anställda 2022-12-13
Näringsliv Antal arbetsställen med anställda 2022-12-13
Näringsliv Branschstruktur 2022-12-13
Näringsliv Arbetsställen efter kommun och näringsgren 2022-12-13
Snabbfakta Lönesummor 2022-12-12
Energi Värmeverk GWh 2022-12-05
Energi Värmeverk andelar efter produktionssätt 2022-12-05
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2022-12-05
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2022-12-02
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2022-12-01
Utbildning Gymnasieexamen 2022-11-29
Arbete Arbetspendling inom länet 2022-11-28
Arbete Arbetspendlingtill övriga län 2022-11-28
Näringsliv Sysselsatta per bransch 2022-11-24
Näringsliv Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2022-11-24
Arbete Andel sysselsatta 2022-11-24
Arbete Förvärvsfrekvens i åldersgrupper 2022-11-24
Arbete Antal förvärvsarbetande 2022-11-24
Energi Elförbrukning per län 2022-10-28
Energi Elförbrukning, slutlig användare 2022-10-28
Energi Elförbrukningi bostäder 2022-10-28
Energi Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2022-10-28
Politik Kvinnor och män i regionfullmäktige 2022-10-03
Politik Kvinnor och män i kommunfullmäktige 2022-10-03
Politik Valresultat regionvalet 2022-09-30
Politik Valdeltagande kommunvalet 2022-09-30
Politik Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2022-09-29
Geografi Markanvändningen 2022-09-20
Politik Valresultat riksdagsvalet 2022-09-19
Energi Vattenkraftproduktion 2022-05-18
Energi Flerbostadshus uppvärmningssätt 2022-05-11
Energi Småhus uppvärmningssätt 2022-05-11
Näringsliv Hotellgäster efter målgrupp 2022-04-06
Befolkning och hushåll Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag 2021-12-17
Geografi Städer 2021-11-24
Geografi Större tätorter 2021-11-24
Näringsliv EU-stöd till jordbruket 2021-06-16
Näringsliv EU-stöd kompensationsbidrag 2021-06-16
Politik Val till Sametinget 2021-06-08
Kultur och fritid Statsbidrag för kulturmiljövård 2020-10-19
Utbildning Nationella prov åk 3, svenska 2019-12-02
Utbildning Nationella prov åk 3, svenska som andra språk 2019-12-02
Utbildning Nationella prov åk 3, matematik 2019-12-02
Politik EU-parlamentsvalen 2019-06-03
Samhällets service Avstånd till livsmedelsbutik 2018-05-03

Regional ekonomi

Lönesumma dag- och nattbefolkning 2018-02-19

 

     
previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta