Senast uppdaterat

Kapitel  Tabell  Datum        
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2021-12-02
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-12-02
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner 2021-12-01
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år 2021-12-01
Utbildning Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet; kön 2021-12-01
Energi Elförbrukning per län 2021-12-01
Energi Elförbrukning, slutlig användare 2021-12-01
Energi Elförbrukning i bostäder 2021-12-01
Energi Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2021-12-01
Arbete Andel sysselsatta, ålder 2021-11-30
Arbete Förvärvsfrekvens i åldersgrupper 2021-11-30
Arbete Antal förvärvsarbetande 2021-11-30
Arbete Arbetspendling inom länet 2021-11-29
Arbete Arbetspendling till övriga län 2021-11-29
Näringsliv Sysselsatta per bransch 2021-11-29
Näringsliv Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021-11-29
Geografi Städer 2021-11-24
Geografi Större tätorter 2021-11-24
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 3 2021-11-22
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 3 2021-11-22
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-11-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-11-15
Snabbstatistik Varsel 2021-11-11
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-11-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-11-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-11-11
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 3 2021-11-09
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-11-04
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2021-11-02
Utbildning Betyg årskurs 6 2021-10-28
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-10-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-10-15
Utbildning Högskolenybörjare per 1000 invånare 2021-10-13
Snabbstatistik Varsel 2021-10-12
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-10-12
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-10-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-10-12
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-10-07
Snabbstatistik Fastighetspriser kv3 2021-10-07
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2021-10-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-10-04
Utbildning Betyg årskurs 9 2021-09-30
Utbildning Gymnasiebehörighet 2021-09-30
Energi Vattenkraftproduktion 2021-09-28
Näringsliv Åkerarealens användning 2021-09-27
Näringsliv Jordbrukets djur 2021-09-22
Energi Flerbostadshus uppvärmningssätt 2021-09-15
Energi Småhus uppvärmningssätt 2021-09-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-09-15
Miljö Klimatpåverkande utsläpp per invånare 2021-09-14
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-09-14
Snabbstatistik Varsel 2021-09-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-09-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-09-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-09-14
Snabbstatistik Lönesummor 2021-09-09
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-09-07
Regional ekonomi Primärkommunala investeringar 2021-09-07
Regional ekonomi Kommunala investeringar 2021-09-07
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-09-02
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2021-09-02
Samhällets service Kommunala kostnader - äldre och funktionsnedsatta 2021-09-02
Samhällets service Kommunala kostnader -individ och familjeomsorg 2021-09-02
Samhällets service Kommunala kostnader - fritidsverksamhet 2021-09-02
Samhällets service Kommunala kostnader - barnomsorg 2021-09-02
Samhällets service Kommunala kostnader - grundskolan 2021-09-02
Samhällets service Kommunala kostnader - gymnasieskolan 2021-09-02
Samhällets service Kommunala kostnader - särskilt riktade insatser 2021-09-02
Samhällets service Kommunala kostnader - kulturverksamhet 2021-09-02
Samhällets service Kommunala kostnader - infrastruktur, skydd mm 2021-09-02
Samhällets service Kommunala kostnader - affärsverksamhet 2021-09-02
Utbildning Gymnasieexamen 2021-08-31
Kultur och fritid Regionernas nettokostnader för kultur 2021-08-26
Kultur och fritid Regionernas kostnader för kultur 2021-08-26
Regional ekonomi Regionernas investeringar 2021-08-26
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 2 2021-08-23
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 2 2021-08-23
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 2 2021-08-22
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-08-16
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-08-16
Snabbstatistik Varsel 2021-08-11
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-08-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-08-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-08-11
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-08-05
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2021-08-05
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-07-15
Snabbstatistik Varsel 2021-07-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-07-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-07-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-07-14
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-07-14
Snabbstatistik Fastighetspriser kv2 2021-07-08
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-07-08
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2021-07-05
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-07-05
Befolkning och hushåll Ekonomiskt hushåll 2021-06-18
Kultur och fritid Länets museer 2021-06-17
Samhällets service Enkelresor med färdtjänst 2021-06-17
Samhällets service Färdtjänsttillstånd 2021-06-17
Näringsliv EU-stöd till jordbruket 2021-06-16
Näringsliv EU-stöd kompensationsbidrag 2021-06-16
Näringsliv Nystartade företag 2021-06-16
Näringsliv Nya företag per 1000 invånare 2021-06-16
Näringsliv Kvinnliga företagare i nystartade företag 2021-06-16
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-06-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-06-15
Snabbstatistik Varsel 2021-06-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-06-15
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-06-15
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-06-15
Hälsa och ohälsa Dödsorsaker 2021-06-10
Politik Val till Sametinget 2021-06-08
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-06-08
Snabbstatistik Lönesummor länen Örebro, Gotland 2021-06-08
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-06-02
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2021-06-02
Miljö Naturskyddade områden 2021-05-27
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 1 2021-05-25
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 1 2021-05-25
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år 2021-05-24
Utbildning Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet; kön 2021-05-24
Kultur och fritid Medielån per invånare 2021-05-19
Kultur och fritid Barnbokslån per barn 2021-05-19
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-05-19
Infrastruktur Lastat gods på lastbil samt destination 2021-05-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-05-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-05-12
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-05-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-05-12
Snabbstatistik Varsel 2021-05-12
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 1 2021-05-11
Befolkning och hushåll Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2021-05-10
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-05-10
Utbildning Utbildningsnivå; inrikes/utrikes födda 2021-05-06
Utbildning Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år 2021-05-06
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-05-06
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2021-05-04
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Kväve 2021-04-29
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Fosfor 2021-04-29
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Kalium 2021-04-29
Energi Vindkraft 2021-04-21
Kultur och fritid Antal fritidshus per kommun 2021-04-19
Samhällets service Antal läkare per 1000 invånare 2021-04-19
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-04-19
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-04-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-04-13
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-04-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-04-13
Snabbstatistik Varsel 2021-04-13
Infrastruktur Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2021-04-13
Infrastruktur Sjöfart, inrikes och utrikes 2021-04-13
Snabbstatistik Fastighetspriser kv 1 2021-04-13
Näringsliv Gästnätter på hotell, stugbyar, camping 2021-04-07
Näringsliv Hotellgäster fördelade efter målgrupp 2021-04-07
Näringsliv Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2021-04-07
Näringsliv Övernattningar efter gästernas nationalitet 2021-04-07
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-04-07
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-04-06
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2021-04-06
Energi Nätanslutna solcellsanläggningar 2021-03-31
Hälsa och ohälsa Läkemedelskostnader 2021-03-30
Hälsa och ohälsa Anmälda brott per 1000 invånare 2021-03-30
Hälsa och ohälsa Anmälda brott fördelade efter brottets art 2021-03-30
Regional ekonomi Lönesumma dag- och nattbefolkning 2021-03-29
Infrastruktur Bredband via fiber 2021-03-29
Näringsliv Företagskonkurser 2021-03-23
Näringsliv Företagskonkurser; kommunerna 2021-03-23
Näringsliv Företagskonkurser fördelade efter storlek 2021-03-23
Näringsliv Företagskonkurser med fördelning på bransch 2021-03-23
Befolkning och hushåll Medborgarskap, in- och utvandrare 2021-03-22
Hälsa och ohälsa Pågående långa sjukfall 2021-03-18
Hälsa och ohälsa Medellivslängd 2021-03-18
Snabbstatistik Lönesummor Örebro och Gotlands län 2021-03-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-03-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-03-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-03-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-03-11
Snabbstatistik Varsel 2021-03-11
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-03-10
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-03-08
Utbildning Studiecirkeldeltagare per 1000 inv 2021-03-02
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2021-03-02
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-03-02
Energi Elproduktion efter produktionssätt 2021-03-01
Energi Industrins energianvändning, län 2021-03-01
Näringsliv Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning 2021-03-01
Näringsliv Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch 2021-03-01
Arbete Långtidsarbetslöshet 2021-02-24
Hälsa och ohälsa Skilsmässofrekvens 2021-02-24
Geografi Areal och befolkningstäthet 2021-02-24
Befolkning och hushåll Befolkningsstruktur 2021-02-23
Befolkning och hushåll Befolkningsutveckling 1805-2020 2021-02-23
Befolkning och hushåll Befolkningsförändring 25 år 2021-02-23
Befolkning och hushåll Befolkningsförändringsenaste året 2021-02-23
Befolkning och hushåll Folkmängd 31 december; ålder 2021-02-23
Befolkning och hushåll Andel 65 år och äldre av befolkningen 2021-02-23
Befolkning och hushåll Andel barn 0-15 år av befolkningen 2021-02-23
Befolkning och hushåll Försörjningskvot 2021-02-23
Befolkning och hushåll Inrikes flyttningar 2021-02-23
Befolkning och hushåll Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2021-02-23
Befolkning och hushåll Invandring och utvandring 2021-02-23
Befolkning och hushåll Utrikes födda kvinnor och män 2021-02-23
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 4 2021-02-22
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 4 2021-02-18
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 4 2021-02-18
Infrastruktur Personbilar i trafik 2021-02-17
Infrastruktur Personbilar per 1000 invånare 2021-02-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-02-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-02-11
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-02-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-02-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-02-11
Snabbstatistik Varsel 2021-02-11
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-02-04
Snabbststistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-02-04
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2021-02-02
Befolkning och hushåll Medelinkomst 2021-01-27
Näringsliv Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande 2021-01-22
Näringsliv Anställda och egna företagare, kommun 2021-01-22
Näringsliv Sysselsatta inom turismberoende branscher 2021-01-22
Näringsliv Andel sysselsatta i IT-företag 2021-01-22
Näringsliv Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet 2021-01-22
Arbete Arbetspendling inom länet 2021-01-22
Arbete Arbetspendling till övriga län 2021-01-22
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2021-01-19
Infrastruktur Passagerare per flygplats 2021-01-18
Infrastruktur Gods per flygplats 2021-01-18
Befolkning och hushåll Föräldrapenning vid barns födelse 2021-01-15
Befolkning och hushåll Tillfällig föräldrapenning 2021-01-15
Hälsa och ohälsa Sjukpenningtal 2021-01-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2021-01-15
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2021-01-15
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2021-01-15
Snabbstatistik Varsel 2021-01-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2021-01-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2021-01-15
Snabbstatistik Fastighetspriser kv4 2021-01-14
Arbete Öppet arbetslösa 2021-01-14
Arbete Sysselsatta i program 2021-01-14
Arbete Arbetslösa totalt 2021-01-14
Arbete Öppet arbetslösa 18-24 år 2021-01-14
Arbete Öppet arbetslösa efter kön 2021-01-14
Hälsa och ohälsa Sjuk- och aktivitetsersättning 2021-01-11
Infrastruktur Nyregistrerade bilar efter drivmedel 2021-01-07
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2021-01-07
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2021-01-07
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt 2020-12-22
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt efter bransch 2020-12-22
Regional ekonomi BRP per invånare 2020-12-21
Regional ekonomi BRP per invånare, kommun 2020-12-21
Regional ekonomi BRP per sysselsatt 2020-12-21
Regional ekonomi BRP per sysselsatt efter bransch 2020-12-21
Regional ekonomi BRP per bransch och sektor 2020-12-21
Regional ekonomi Disponibel inkomst per invånare 2020-12-21
Regional ekonomi Kommunal skatt 2020-12-17
Regional ekonomi Skatteunderlag 2020-12-17
Utbildning Högskoleutbildningar i länet 2020-12-15
Utbildning Befolkningens studiedeltagande 2020-12-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2020-12-15
Snabbstatistik Varsel 2020-12-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2020-12-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2020-12-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2020-12-14
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2020-12-11
Arbete Största arbetsgivare 2020-12-10
Näringsliv Arbetsställenefter kommun och näringsgren 2020-12-10
Näringsliv Arbetsställen efter antal anställda 2020-12-09
Näringsliv Arbetsställen med anställda 2020-12-09
Näringsliv Branschstruktur 2020-12-09
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efter landområden 2020-12-09
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efter omsättning 2020-12-09
Snabbstatistik Lönesummor kv 3 Örebro län och Gotlands län 2020-12-07
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2020-11-07
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2020-12-03
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2020-12-02
Energi Värmeverk, GWh 2020-11-11
Energi Värmeverk, andelar efter produktionssätt 2020-11-11
Kultur och fritid Statsbidrag för kulturmiljövård 2020-10-19
Kultur och fritid Länets museer 2020-09-29
Befolkning och hushåll Ekonomiskt bistånd 2020-09-21
Näringsliv Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning 2020-05-08
Utbildning Gymnasieexamen 2019-12-11
Arbete 15 största arbetsgivarna Norrbottens kommuner 2019-12-10
Utbildning Nationella prov åk 3, svenska 2019-12-02
Utbildning Nationella prov åk 3, svenska som andra språk 2019-12-02
Utbildning Nationella prov åk 3, matematik 2019-12-02
Näringsliv Kvinnliga företagare i nystartade företag 2019-09-04
Politik EU-parlamentsvalen 2019-06-03
Regional ekonomi Energisektorns andel av BRP 2019-02-01
Näringsliv Jordbrukets djur 2019-01-30

Politik

Kvinnor och män i landstingsfullmäktige 2018-10-02

Politik

kvinnor och män i landstingsfullmäktige 2018-10-02

Politik

Valresultat landstingsvalet 2018-09-26

Politik

Valdeltagande kommunvalet 2018-09-26

Politik

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018-09-25

Geografi

Markanvändningen 2018-09-24

Politik

Valresultat riksdagsvalet 2018-09-18
Samhällets service Avstånd till livsmedelsbutik 2018-05-03

Regional ekonomi

Lönesumma dag- och nattbefolkning 2018-02-19

 

     
previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta