Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Energy // Production of electric energy,…

Production of electric energy, hydro power

Last update 2021-09-30
Explanation
Svensk Energi collects and compiles data on electricity production, imports, exports and grid losses over the whole of Sweden. Gross electricity production and technical equipment are presented by industry and type of power station.
PDF
Diagram nuläge
Hydro power, production of electric energy in 2020. TWh

River Net production Percentage
Lule älv 14,8 20,8
Skellefte älv 3,9 5,5
Ume älv 9,2 12,9
Ångermanälven 9,0 12,6
Faxälven 4,9 6,9
Indalsälven 10,8 15,2
Ljungan 2,0 2,8
Ljusnan 3,5 4,9
Dalälven 5,0 7,0
Klarälven 1,9 2,7
Göta älv 1,9 2,7
Other rivers 4,3 6,0
Total 71,2 100
Hydro power, production of electric energy in 2010-2020. TWh

River 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lule älv 13,0 12,9 16,4 15,3 13,4 14,9 15,5 14,6 14,7 14,4 14,8
Skellefte älv 4,0 3,9 5,5 4,2 3,9 4,6 4,6 4,5 4,1 3,9 3,9
Ume älv 8,0 8,0 9,4 6,7 6,8 9,0 6,8 7,8 7,5 8,0 9,2
Ångermanälven 8,0 7,5 9,0 6,8 6,8 8,8 6,4 7,5 7,3 7,2 9,0
Faxälven 4,0 4,2 4,5 3,5 3,5 4,4 2,9 3,7 3,2 4,1 4,9
Indalsälven 10,0 10,0 11,5 8,4 8,5 10,9 8,7 10,0 8,9 9,5 10,8
Ljungan 2,0 2,1 2,3 1,8 2,1 2,3 1,7 1,4 1,8 1,5 2,0
Ljusnan 4,0 4,1 4,1 3,6 4,8 4,4 3,6 3,7 3,3 3,7 3,5
Dalälven 6,0 4,8 5,8 3,8 5,6 5,7 4,3 3,9 3,8 4,9 5,0
Klarälven 2,0 1,7 2,0 1,4 1,9 2,0 1,6 1,7 1,3 1,8 1,9
Göta älv 2,0 1,7 1,9 1,6 2,1 2,0 1,5 1,2 1,3 1,4 1,9
Other rivers 5,0 5,1 5,6 3,7 4,8 5,0 3,6 3,9 3,8 4,2 4,3
Total 68,0 66,0 78,0 60,8 64,2 74,0 61,2 63,9 61,0 64,6 71,2
Hydro power, production of electric energy in 2010-2020. Index year 2010=100

River 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lule älv 100 99 126 118 103 115 119 112 113 111 114
Skellefte älv 100 98 138 105 98 115 115 113 103 98 98
Ume älv 100 100 118 84 85 113 85 98 94 100 115
Ångermanälven 100 94 113 85 85 110 80 94 91 90 113
Faxälven 100 105 113 88 88 110 73 93 80 103 123
Indalsälven 100 100 115 84 85 109 87 100 89 95 108
Ljungan 100 105 115 90 105 115 85 70 90 75 100
Ljusnan 100 103 103 90 120 110 90 93 83 93 88
Dalälven 100 80 97 63 93 95 72 65 63 82 83
Klarälven 100 85 100 70 95 100 80 85 65 90 95
Göta älv 100 85 95 80 105 100 75 60 65 70 95
Other rivers 100 102 112 74 96 100 72 78 76 84 86
Total 100 97 115 89 94 109 90 94 90 95 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta