Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Nitrogen…

Sales of fertilizers, Nitrogen (N)

Last update 2022-04-28
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2020/2021. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land

Region Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 71
Uppsala County 93
Södermanland County 79
Östergötland County 91
Jönköping County 54
Kronoberg County 52
Kalmar County 79
Gotland County 77
Blekinge County 77
Skåne County 124
Halland County 96
Västra Götaland County 78
Värmland County 51
Örebro County 90
Västmanland County 79
Dalarna County 44
Gävleborg County 37
Västernorrland County 25
Jämtland County 24
Västerbotten County 43
Norrbotten County 36
Sweden 82
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2001/2002-2020/2021. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land

Year Halland County Sweden
2001/2002 88 79
2002/2003 75 77
2003/2004 73 75
2004/2005 64 68
2005/2006 57 69
2006/2007 71 71
2007/2008 84 75
2008/2009 59 57
2009/2010 92 69
2010/2011 82 69
2011/2012 82 60
2012/2013 77 66
2013/2014 92 74
2014/2015 99 79
2015/2016 95 78
2016/2017 94 83
2017/2018 90 77
2018/2019 94 76
2019/2020 119 90
2020/2021 96 82
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2001/2002-2020/2021. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 2001/2002=100

Year Halland County Sweden
2001/2002 100 100
2002/2003 85 97
2003/2004 83 95
2004/2005 73 86
2005/2006 65 87
2006/2007 81 90
2007/2008 95 95
2008/2009 67 72
2009/2010 105 87
2010/2011 93 87
2011/2012 93 76
2012/2013 88 84
2013/2014 105 94
2014/2015 113 100
2015/2016 108 99
2016/2017 107 105
2017/2018 102 97
2018/2019 107 96
2019/2020 135 114
2020/2021 109 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta