Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Nitrogen…

Sales of fertilizers, Nitrogen (N)

Last update 2021-04-29
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2019/2020. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land

Region Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 83
Uppsala County 77
Södermanland County 91
Östergötland County 109
Jönköping County 58
Kronoberg County 56
Kalmar County 110
Gotland County 82
Blekinge County 96
Skåne County 135
Halland County 119
Västra Götaland County 93
Värmland County 36
Örebro County 86
Västmanland County 71
Dalarna County 50
Gävleborg County 24
Västernorrland County 25
Jämtland County 25
Västerbotten County 45
Norrbotten County 34
Sweden 90
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land

Year Halland County Sweden
2000/2001 100 84
2001/2002 88 79
2002/2003 75 77
2003/2004 73 75
2004/2005 64 68
2005/2006 57 69
2006/2007 71 71
2007/2008 84 75
2008/2009 59 57
2009/2010 92 69
2010/2011 82 69
2011/2012 82 60
2012/2013 77 66
2013/2014 92 74
2014/2015 99 79
2015/2016 95 78
2016/2017 94 83
2017/2018 90 77
2018/2019 94 76
2019/2020 119 90
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 2000/2001=100

Year Halland County Sweden
2000/2001 100 100
2001/2002 88 94
2002/2003 75 92
2003/2004 73 89
2004/2005 64 81
2005/2006 57 82
2006/2007 71 85
2007/2008 84 89
2008/2009 59 68
2009/2010 92 82
2010/2011 82 82
2011/2012 82 71
2012/2013 77 79
2013/2014 92 88
2014/2015 99 94
2015/2016 95 93
2016/2017 94 99
2017/2018 90 92
2018/2019 94 90
2019/2020 119 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta