Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Potassiu…

Sales of fertilizers, Potassium (K)

Last update 2022-04-28
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2020/2021. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land

Region Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 7
Uppsala County 11
Södermanland County 5
Östergötland County 8
Jönköping County 6
Kronoberg County 7
Kalmar County 5
Gotland County 16
Blekinge County 11
Skåne County 29
Halland County 14
Västra Götaland County 14
Värmland County 13
Örebro County 17
Västmanland County 10
Dalarna County 17
Gävleborg County 7
Västernorrland County 3
Jämtland County 3
Västerbotten County 6
Norrbotten County 9
Sweden 14
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2001/2002-2020/2021. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land

Year Halland County Sweden
2001/2002 22 16
2002/2003 21 16
2003/2004 20 16
2004/2005 17 14
2005/2006 11 13
2006/2007 16 13
2007/2008 14 14
2008/2009 10 7
2009/2010 12 9
2010/2011 12 9
2011/2012 12 9
2012/2013 11 11
2013/2014 15 11
2014/2015 13 11
2015/2016 15 11
2016/2017 15 11
2017/2018 14 12
2018/2019 15 11
2019/2020 16 13
2020/2021 14 14
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2001/2002-2020/2021. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 2001/2002=100

Year Halland County Sweden
2001/2002 100 100
2002/2003 95 100
2003/2004 91 100
2004/2005 77 88
2005/2006 50 81
2006/2007 73 81
2007/2008 64 88
2008/2009 45 44
2009/2010 55 56
2010/2011 55 56
2011/2012 55 56
2012/2013 50 69
2013/2014 68 69
2014/2015 59 69
2015/2016 68 69
2016/2017 68 69
2017/2018 64 75
2018/2019 68 69
2019/2020 73 81
2020/2021 64 88

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta