Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Potassiu…

Sales of fertilizers, Potassium (K)

Last update 2021-04-29
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2019/2020. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land

Region Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 10
Uppsala County 8
Södermanland County 10
Östergötland County 12
Jönköping County 8
Kronoberg County 9
Kalmar County 6
Gotland County 15
Blekinge County 16
Skåne County 26
Halland County 16
Västra Götaland County 15
Värmland County 8
Örebro County 16
Västmanland County 9
Dalarna County 12
Gävleborg County 4
Västernorrland County 3
Jämtland County 3
Västerbotten County 6
Norrbotten County 5
Sweden 13
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land

Year Halland County Sweden
2000/2001 24 16
2001/2002 22 16
2002/2003 21 16
2003/2004 20 16
2004/2005 17 14
2005/2006 11 13
2006/2007 16 13
2007/2008 14 14
2008/2009 10 7
2009/2010 12 9
2010/2011 12 9
2011/2012 12 9
2012/2013 11 11
2013/2014 15 11
2014/2015 13 11
2015/2016 15 11
2016/2017 15 11
2017/2018 14 12
2018/2019 15 11
2019/2020 16 13
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 2000/2001=100

Year Halland County Sweden
2000/2001 100 100
2001/2002 92 100
2002/2003 88 100
2003/2004 83 100
2004/2005 71 88
2005/2006 46 81
2006/2007 67 81
2007/2008 58 88
2008/2009 42 44
2009/2010 50 56
2010/2011 50 56
2011/2012 50 56
2012/2013 46 69
2013/2014 63 69
2014/2015 54 69
2015/2016 63 69
2016/2017 63 69
2017/2018 58 75
2018/2019 63 69
2019/2020 67 81

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta