Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Health and sickness // Sales of pharmaceuticals

Sales of pharmaceuticals

Last update 2021-03-30
Explanation
The statistics show the actual cost regardless of who has paid, the patient or the county council. The presentation is based on data from the health and medical care pharmaceutical register. At present, the register contains information on pharmaceuticals issued on prescription at pharmacies.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2020

Region/County Council Prescription Avaliable without prescription Requisition Total
Stockholm County 3 520 575 1 009 5 104
Uppsala County 3 717 448 1 180 5 345
Södermanland County 3 794 410 946 5 150
Östergötland County 3 499 452 1 263 5 214
Jönköping County 3 626 363 836 4 824
Kronoberg County 3 646 360 1 039 5 045
Kalmar County 3 743 529 965 5 237
Gotland County 4 332 513 1 012 5 858
Blekinge County 3 756 395 1 009 5 160
Skåne County 3 494 392 1 147 5 032
Halland County 3 993 409 804 5 205
Västra Götaland County 3 302 409 990 4 701
Värmland County 3 892 484 936 5 312
Örebro County 3 485 389 920 4 794
Västmanland County 3 639 399 835 4 872
Dalarna County 3 649 426 71 4 147
Gävleborg County 3 777 408 1 063 5 249
Västernorrland County 3 928 385 1 077 5 390
Jämtland County 3 654 410 898 4 962
Västerbotten County 3 696 410 1 166 5 272
Norrbotten County 3 740 448 1 249 5 438
Sweden 3 575 454 1 013 5 042
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2010-2020

Region/County Council 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholm County 3 820 3 868 3 815 3 742 3 983 4 137 4 310 4 382 4 697 4 965 5 104
Uppsala County 3 858 3 912 3 920 3 886 4 278 4 520 4 687 4 712 4 992 5 230 5 345
Södermanland County 3 754 3 793 3 697 3 610 3 876 4 246 4 345 4 430 4 853 5 092 5 150
Östergötland County 3 616 3 710 3 668 3 654 3 858 4 051 4 209 4 344 4 651 4 981 5 214
Jönköping County 3 526 3 592 3 593 3 555 3 154 3 963 4 094 4 182 4 526 4 687 4 824
Kronoberg County 3 769 3 728 3 656 3 636 3 890 4 117 4 285 4 425 4 736 4 936 5 045
Kalmar County 3 673 3 696 3 662 3 711 4 004 4 217 4 368 4 464 4 760 4 972 5 237
Gotland County 3 850 3 793 3 825 3 763 4 052 4 390 4 697 4 847 5 353 5 585 5 858
Blekinge County 3 696 3 704 3 620 3 576 4 001 4 163 3 478 3 586 3 812 4 041 5 160
Skåne County 3 991 3 987 3 780 3 758 3 925 4 181 4 268 4 373 4 743 4 951 5 032
Halland County 3 637 3 692 3 448 3 599 3 852 4 031 4 166 4 321 4 837 5 045 5 205
Västra Götaland County 3 608 3 625 3 405 3 504 3 668 3 908 4 056 4 073 4 435 4 590 4 701
Värmland County 3 923 3 993 3 956 3 838 4 090 4 425 4 487 4 566 5 081 5 204 5 312
Örebro County 3 535 3 635 3 667 3 669 3 797 3 899 4 085 4 158 4 538 4 708 4 794
Västmanland County 3 730 3 731 3 660 3 746 4 052 4 254 4 338 4 323 4 551 4 728 4 872
Dalarna County 3 883 3 910 3 897 3 826 4 061 4 302 4 349 4 221 3 896 4 025 4 147
Gävleborg County 3 702 3 763 3 824 3 826 3 974 4 204 4 496 4 470 4 765 5 057 5 249
Västernorrland County 3 824 3 949 3 943 3 954 4 135 4 365 4 467 4 537 5 059 5 181 5 390
Jämtland County 3 448 3 525 3 531 3 477 3 654 3 891 4 130 4 251 4 570 4 795 4 962
Västerbotten County 4 098 4 162 4 082 3 973 4 100 4 321 4 438 4 507 4 858 5 046 5 272
Norrbotten County 4 036 4 260 4 114 4 010 4 225 4 544 4 701 4 762 5 205 5 305 5 438
Sweden 3 811 3 839 3 738 3 722 3 913 4 158 4 284 4 345 4 680 4 891 5 042
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2010-2020. Index year 2010=100

Region/County Council 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholm County 100 101 100 98 104 108 113 115 123 130 134
Uppsala County 100 101 102 101 111 117 121 122 129 136 139
Södermanland County 100 101 98 96 103 113 116 118 129 136 137
Östergötland County 100 103 101 101 107 112 116 120 129 138 144
Jönköping County 100 102 102 101 89 112 116 119 128 133 137
Kronoberg County 100 99 97 96 103 109 114 117 126 131 134
Kalmar County 100 101 100 101 109 115 119 122 130 135 143
Gotland County 100 99 99 98 105 114 122 126 139 145 152
Blekinge County 100 100 98 97 108 113 94 97 103 109 140
Skåne County 100 100 95 94 98 105 107 110 119 124 126
Halland County 100 102 95 99 106 111 115 119 133 139 143
Västra Götaland County 100 100 94 97 102 108 112 113 123 127 130
Värmland County 100 102 101 98 104 113 114 116 130 133 135
Örebro County 100 103 104 104 107 110 116 118 128 133 136
Västmanland County 100 100 98 100 109 114 116 116 122 127 131
Dalarna County 100 101 100 99 105 111 112 109 100 104 107
Gävleborg County 100 102 103 103 107 114 121 121 129 137 142
Västernorrland County 100 103 103 103 108 114 117 119 132 135 141
Jämtland County 100 102 102 101 106 113 120 123 133 139 144
Västerbotten County 100 102 100 97 100 105 108 110 119 123 129
Norrbotten County 100 106 102 99 105 113 116 118 129 131 135
Sweden 100 101 98 98 103 109 112 114 123 128 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta