Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Life expectancy

Last update 2021-03-18
Explanation

The remaining life expectancy comprises the average number of years of life remaining to a person at a certain age. The remaining life expectancy at birth in brief is termed the life expectancy

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Average life expectancy, 2016-2020. Years

Region Women Men
Stockholm Count 84,8 81,2
Uppsala County 84,9 81,5
Södermanland County 83,7 80,2
Östergötland County 84,2 81,1
Jönköping County 84,7 81,2
Kronoberg County 84,5 81,6
Kalmar County 84,3 80,6
Gotland County 84,5 80,8
Blekinge County 83,8 80,4
Skåne County 84,4 80,9
Halland County 85,1 82,1
Västra Götaland County 84,2 80,7
Värmland County 84,2 80,3
Örebro County 84,2 80,3
Västmanland County 84,1 80,2
Dalarna County 84,3 80,7
Gävleborg County 83,5 80,0
Västernorrland County 83,4 79,8
Jämtland County 83,8 80,4
Västerbotten County 84,0 80,8
Norrbotten County 83,2 79,6
Sweden 84,3 80,8

Life expectancy, 1966-2020. Years

         

Period, year

Women

Men

Halland County

Sweden

Halland County

Sweden

1966-1970

77,7

76,8

73,2

71,9

1971-1975

78,4

77,7

73,5

72,1

1976-1980

79,5

78,5

73,6

72,4

1981-1985

80,3

79,5

74,8

73,6

1986-1990

81,5

80,2

76,0

74,4

1991-1995

82,1

81,0

76,9

75,6

1996-2000

82,7

81,8

77,8

76,9

2001-2005

83,4

82,4

79,1

78,0

2006-2010

84,2

83,2

80,2

79,1

2011-2015

84,7

83,8

80,9

80,1

2016-2020

85,1

84,3

82,1

80,8

Source: Statistics Sweden

Life expectancy, 1966-2020. Index period 1966-1970=100

         

Period, year

Women. Index 1966-1970=100

Men. Index 1966-1970=100

Halland County

Sweden

Halland County

Sweden

1966-1970

100

100

100

100

1971-1975

101

101

100

100

1976-1980

102

102

101

101

1981-1985

103

104

102

102

1986-1990

105

104

104

103

1991-1995

106

105

105

105

1996-2000

106

107

106

107

2001-2005

107

107

108

108

2006-2010

108

108

110

110

2011-2015

109

109

110

111

2016-2020

109

110

112

112

Source: Statistics Sweden

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta