Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Tax base

Last update 2020-12-17
Explanation
The municipal tax base comprises the taxable earned income of individuals. Tax capacity is reckoned as the tax base in kronor per person at the beginning of the period of assessment.
PDF
Diagram nuläge
Tax base 2021, thousands SEK per inhabitant

Municipality/Region Tax base Index Sweden=100
Falkenberg 201,5 89
Halmstad 210,2 93
Hylte 182,1 81
Kungsbacka 261,7 116
Laholm 194,3 86
Varberg 221,9 99
Halland County 222,1 99
Sweden 225,2 100
Tax base 2010-2021. Thousands SEK per inhabitant

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 153,8 155,8 158,5 163,1 169,2 173,1 175,8 182,3 187,6 193,9 198,8 201,5
Halmstad 164,6 165,6 168,8 171,9 176,9 181,5 184,1 189,9 197,2 203,9 207,2 210,2
Hylte 151,9 152,3 157,0 159,2 165,6 167,5 164,9 167,3 168,5 176,2 181,0 182,1
Kungsbacka 196,5 196,1 200,1 205,8 213,5 220,1 225,9 233,8 242,1 248,4 256,2 261,7
Laholm 152,7 152,9 156,7 159,6 166,8 170,8 173,0 178,7 183,5 187,7 192,5 194,3
Varberg 164,7 167,5 169,8 174,8 181,1 186,1 192,6 200,2 206,8 213,1 218,9 221,9
Halland County 169,7 170,8 174,1 178,4 184,8 189,7 193,7 200,2 207,0 213,4 218,7 222,1
Sweden 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2
Tax base 2010-2021. Index Sweden=100

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 89 90 90 91 91 91 91 90 90 90 90 89
Halmstad 95 95 96 95 95 95 95 94 94 95 94 93
Hylte 88 88 89 88 89 88 85 83 81 82 82 81
Kungsbacka 114 113 114 114 115 116 116 116 116 115 116 116
Laholm 88 88 89 89 90 90 89 89 88 87 87 86
Varberg 95 96 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99
Halland County 98 98 99 99 99 100 100 99 99 99 99 99
Sweden 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta