Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2024-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2022/23, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 3
Uppsala län 5
Södermanlands län 5
Östergötlands län 4
Jönköpings län 1
Kronobergs län 1
Kalmar län 2
Gotlands län 4
Blekinge län 2
Skåne län 9
Hallands län 4
Västra Götalands län 7
Värmlands län 3
Örebro län 7
Västmanlands län 5
Dalarnas län 4
Gävleborgs län 1
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 1
Norrbottens län 1
Riket 5
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Hallands län Riket
2003/2004 5 7
2004/2005 5 7
2005/2006 4 6
2006/2007 5 6
2007/2008 5 6
2008/2009 3 3
2009/2010 4 4
2010/2011 4 4
2011/2012 5 4
2012/2013 4 5
2013/2014 5 5
2014/2015 5 5
2015/2016 5 5
2016/2017 6 6
2017/2018 5 6
2018/2019 5 5
2019/2020 6 7
2020/2021 5 8
2021/2022 4 6
2022/2023 4 5
Källa: Statistiska centralbyrån
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 2003/2004=100

År Hallands län Riket
2003/2004 100 100
2004/2005 100 100
2005/2006 80 84
2006/2007 100 86
2007/2008 100 86
2008/2009 60 43
2009/2010 80 57
2010/2011 80 57
2011/2012 100 57
2012/2013 80 71
2013/2014 100 71
2014/2015 100 71
2015/2016 100 71
2016/2017 120 86
2017/2018 100 86
2018/2019 100 71
2019/2020 120 100
2020/2021 100 114
2021/2022 80 86
2022/2023 80 71
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta