Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2021-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2019/2020, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 10
Uppsala län 8
Södermanlands län 10
Östergötlands län 12
Jönköpings län 8
Kronobergs län 9
Kalmar län 6
Gotlands län 15
Blekinge län 16
Skåne län 26
Hallands län 16
Västra Götalands län 15
Värmlands län 8
Örebro län 16
Västmanlands län 9
Dalarnas län 12
Gävleborgs län 4
Västernorrlands län 3
Jämtlands län 3
Västerbottens län 6
Norrbottens län 5
Riket 13
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Hallands län Riket
2000/2001 24 16
2001/2002 22 16
2002/2003 21 16
2003/2004 20 16
2004/2005 17 14
2005/2006 11 13
2006/2007 16 13
2007/2008 14 14
2008/2009 10 7
2009/2010 12 9
2010/2011 12 9
2011/2012 12 9
2012/2013 11 11
2013/2014 15 11
2014/2015 13 11
2015/2016 15 11
2016/2017 15 11
2017/2018 14 12
2018/2019 15 11
2019/2020 16 13
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 2000/2001=100

År Hallands län Riket
2000/2001 100 100
2001/2002 92 100
2002/2003 88 100
2003/2004 83 100
2004/2005 71 88
2005/2006 46 81
2006/2007 67 81
2007/2008 58 88
2008/2009 42 44
2009/2010 50 56
2010/2011 50 56
2011/2012 50 56
2012/2013 46 69
2013/2014 63 69
2014/2015 54 69
2015/2016 63 69
2016/2017 63 69
2017/2018 58 75
2018/2019 63 69
2019/2020 67 81

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta