Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2024-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2022/23, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 4
Uppsala län 5
Södermanlands län 5
Östergötlands län 6
Jönköpings län 2
Kronobergs län 3
Kalmar län 4
Gotlands län 12
Blekinge län 5
Skåne län 20
Hallands län 10
Västra Götalands län 9
Värmlands län 6
Örebro län 11
Västmanlands län 5
Dalarnas län 9
Gävleborgs län 3
Västernorrlands län 2
Jämtlands län 1
Västerbottens län 3
Norrbottens län 4
Riket 9
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Hallands län Riket
2003/2004 20 16
2004/2005 17 14
2005/2006 11 13
2006/2007 16 13
2007/2008 14 14
2008/2009 10 7
2009/2010 12 9
2010/2011 12 9
2011/2012 12 9
2012/2013 11 11
2013/2014 15 11
2014/2015 13 11
2015/2016 15 11
2016/2017 15 11
2017/2018 14 12
2018/2019 15 11
2019/2020 16 13
2020/2021 14 14
2021/2022 12 12
2022/2023 10 9
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 2003/2004=100

År Hallands län Riket
2003/2004 100 100
2004/2005 85 88
2005/2006 55 81
2006/2007 80 81
2007/2008 70 88
2008/2009 50 44
2009/2010 60 56
2010/2011 60 56
2011/2012 60 56
2012/2013 55 69
2013/2014 75 69
2014/2015 65 69
2015/2016 75 69
2016/2017 75 69
2017/2018 70 75
2018/2019 75 69
2019/2020 80 81
2020/2021 70 88
2021/2022 60 75
2022/2023 50 56

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta