Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2023-06-15
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2022 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Norrbottens län

Riket

Kvinnor

Män     

Kvinnor

Män     

Cirkulationsorganens sjukdomar

363

348

270

269

Tumörer

239

263

218

229

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

160

90

74

43

Andningsorganens sjukdomar

70

85

60

57

Yttre orsaker till sjukdom och död

49

95

36

63

Sjukdomar i nervsystemet

85

52

66

51

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

62

37

37

32

Covid-19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

41

47

28

39

Matsmältningsorganens sjukdomar

46

37

30

31

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

31

43

29

32

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

31

26

25

24

Sjukdomar i urin- och könsorganen

24

27

15

18

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

5

5

4

3

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

2

6

4

Hudens och underhudens sjukdomar

2

7

3

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

5

1

3

3

Vissa perinatala tillstånd

0

2

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

1 222

1 168

908

901

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta