Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2022-06-22
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2021 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Norrbottens län

Riket

Kvinnor

Män     

Kvinnor

Män     

Cirkulationsorganens sjukdomar

308

387

263

265

Tumörer

233

246

217

226

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

139

73

70

41

Yttre orsaker till sjukdom och död

53

98

36

59

Sjukdomar i nervsystemet

76

65

63

48

Andningsorganens sjukdomar

72

62

48

48

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

55

68

43

59

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

54

38

34

31

Matsmältningsorganens sjukdomar

40

35

28

30

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

32

41

28

30

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

32

28

23

23

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

22

26

13

16

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

11

8

6

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

2

5

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

3

2

3

2

Vissa perinatala tillstånd

2

0

1

1

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

0

2

2

3

Graviditet, förlossning och barnsängstid

1

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

1 136

1 184

880

888

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta