Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2021-06-10
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2020 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Norrbottens län

Riket

Kvinnor

Män     

Kvinnor

Män     

Cirkulationsorganens sjukdomar

337

352

271

269

Tumörer

274

249

217

237

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

172

97

80

47

Andningsorganens sjukdomar

84

79

54

53

Sjukdomar i nervsystemet

72

55

66

49

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

36

83

35

58

Covid­19 (virus påvisat och ej påvisat)

49

63

85

97

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

56

47

33

32

Matsmältningsorganens sjukdomar

54

34

27

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

40

40

22

22

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

39

38

29

30

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

18

16

13

15

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

11

5

6

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

4

4

2

Hudens och underhudens sjukdomar

2

2

2

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

1

1

2

3

Vissa perinatala tillstånd

0

1

1

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Samtliga dödsorsaker

1 250

1 167

948

949

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta