Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2023-04-03
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2022

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Nord

Riket           

Region Nord

Riket

Brott mot liv och hälsa

6 955

90 765

7,7

8,7

Brott mot frihet och frid

11 675

160 582

13,0

15,3

Ärekränkningsbrott

737

9 831

0,8

0,9

Sexualbrott

2 110

24 656

2,3

2,4

Brott mot familj

110

1 449

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

23 512

392 744

26,1

37,5

Bedrägeribrott

11 784

195 929

13,1

18,7

Förskingring o annan trolöshet

673

12 834

0,7

1,2

Brott mot borgenärer

697

14 359

0,8

1,4

Skadegörelsebrott

7 857

211 366

8,7

20,2

Brott mot allmänheten

1 120

16 040

1,2

1,5

Brott mot staten

2 524

40 183

2,8

3,8

Brott mot trafikbrottslagen

6 448

68 949

7,2

6,6

Brott mot narkotikastrafflagen

10 985

113 475

12,2

10,8

Övriga straffrättsliga brott

6 849

94 308

7,6

8,9

Summa brott

94 036

1 447 470

104,4

138,0

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2012-2022

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Nord (Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020