Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2020-04-23
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2020

Kommun/Region Fritidshus
Arjeplog 1 467
Arvidsjaur 1 577
Boden 2 391
Gällivare 2 226
Haparanda 1 252
Jokkmokk 1 524
Kalix 2 772
Kiruna 2 589
Luleå 4 534
Pajala 2 413
Piteå 3 749
Älvsbyn 938
Överkalix 1 002
Övertorneå 1 052
Norrbottens län 29 486
Riket 607 664
Antal fritidshus 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 1 078 1 092 1 128 1 161 1 188 1 247 1 268 1 300 1 414 1 449 1 467
Arvidsjaur 1 282 1 292 1 327 1 344 1 332 1 347 1 367 1 378 1 549 1 571 1 577
Boden 2 181 2 188 2 190 2 210 2 192 2 194 2 209 2 223 2 369 2 367 2 391
Gällivare 1 900 1 850 1 877 1 869 1 908 1 935 1 907 1 952 2 174 2 136 2 226
Haparanda 1 152 1 126 1 152 1 164 1 156 1 179 1 192 1 190 1 237 1 225 1 252
Jokkmokk 1 186 1 183 1 200 1 234 1 247 1 273 1 304 1 336 1 482 1 494 1 524
Kalix 2 422 2 414 2 462 2 506 2 531 2 591 2 635 2 632 2 747 2 747 2 772
Kiruna 2 148 2 152 2 227 2 235 2 242 2 331 2 347 2 362 2 579 2 581 2 589
Luleå 4 358 4 311 4 338 4 364 4 351 4 341 4 361 4 334 4 522 4 527 4 534
Pajala 2 073 2 055 2 073 2 086 2 099 2 152 2 193 2 212 2 385 2 411 2 413
Piteå 3 563 3 536 3 541 3 537 3 555 3 534 3 490 3 570 3 787 3 754 3 749
Älvsbyn 812 828 833 838 848 845 846 865 914 921 938
Överkalix 834 840 843 867 885 914 916 929 979 994 1 002
Övertorneå 905 876 878 889 892 930 931 941 1 027 1 034 1 052
Norrbottens län 25 894 25 743 26 069 26 304 26 426 26 813 26 966 27 224 29 165 29 211 29 486
Riket 564 705 564 155 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664
Utveckling av antalet fritidshus 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 101 105 108 110 116 118 121 131 134 136
Arvidsjaur 100 101 104 105 104 105 107 107 121 123 123
Boden 100 100 100 101 101 101 101 102 109 109 110
Gällivare 100 97 99 98 100 102 100 103 114 112 117
Haparanda 100 98 100 101 100 102 103 103 107 106 109
Jokkmokk 100 100 101 104 105 107 110 113 125 126 128
Kalix 100 100 102 103 105 107 109 109 113 113 114
Kiruna 100 100 104 104 104 109 109 110 120 120 121
Luleå 100 99 100 100 100 100 100 99 104 104 104
Pajala 100 99 100 101 101 104 106 107 115 116 116
Piteå 100 99 99 99 100 99 98 100 106 105 105
Älvsbyn 100 102 103 103 104 104 104 107 113 113 116
Överkalix 100 101 101 104 106 110 110 111 117 119 120
Övertorneå 100 97 97 98 99 103 103 104 113 114 116
Norrbottens län 100 99 101 102 102 104 104 105 113 113 114
Riket 100 100 101 101 101 102 102 102 107 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta