Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2021-05-19
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Med medielån avses förutom lån av böcker även lån av skivor/kassetter samt ljudböcker och e-böcker. Lägst antal lån, fyra per år och invånare har Boden, Kiruna och Pajala kommuner. Flest lån, 8 per invånare och år har Arvidsjaur och Övertorneå kommuner. Genomsnittligt antal lån är för länet är 5 lån per invånare och år.

Utlåning i de kommunala biblioteken 2020

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Arjeplog 6
Arvidsjaur 8
Boden 4
Gällivare 5
Haparanda 5
Jokkmokk 7
Kalix 3
Kiruna 4
Luleå 5
Pajala 4
Piteå 7
Älvsbyn 5
Överkalix 5
Övertorneå 8
Norrbottens län 5
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 10 9 6 6 7 6 7 6 6 5 8 8 6
Arvidsjaur 10 9 8 7 7 6 8 8 8 8 5 6 8
Boden 7 6 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4
Gällivare 7 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5
Haparanda 7 7 7 8 9 7 8 7 7 6 6 5 5
Jokkmokk 9 9 9 8 8 7 7 7 7 6 7 7 7
Kalix 7 7 7 6 7 6 6 4 4 4 4 4 3
Kiruna 6 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4
Luleå 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5
Pajala 7 7 7 7 7 7 6 .. .. .. .. 5 4
Piteå 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7
Älvsbyn 11 11 11 10 9 9 7 11 5 4 4 4 5
Överkalix 9 9 8 8 7 6 5 6 7 5 5 5 5
Övertorneå 13 12 11 13 14 12 12 8 10 10 7 8 8
Norrbottens län 8 8 8 7 7 7 7 8 6 6 6 6 5
Riket 8 8 7 7 7 7 .. 6 6 6 6 5 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 91 61 62 67 59 65 57 59 51 75 75 62
Arvidsjaur 100 97 84 78 72 64 82 82 86 85 56 63 82
Boden 100 87 111 103 104 89 86 79 74 69 71 71 67
Gällivare 100 103 94 92 85 84 86 80 79 78 76 82 74
Haparanda 100 103 100 112 126 104 116 110 108 95 81 67 78
Jokkmokk 100 99 105 94 91 82 86 82 86 74 75 81 85
Kalix 100 98 93 87 90 78 79 61 54 56 52 50 46
Kiruna 100 93 97 90 86 62 85 76 97 90 90 70 72
Luleå 100 100 96 92 87 87 82 80 76 74 73 74 70
Pajala 100 106 105 100 106 96 88 .. .. .. .. 65 62
Piteå 100 103 106 106 104 103 99 92 84 84 81 79 78
Älvsbyn 100 102 102 97 85 85 69 105 45 41 39 42 46
Överkalix 100 101 94 96 86 74 63 66 85 55 60 55 61
Övertorneå 100 94 90 101 112 93 96 62 80 78 57 64 61
Norrbottens län 100 99 98 96 93 87 90 103 77 75 73 71 69
Riket 100 100 96 96 93 91 .. 83 83 75 73 72 66

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta