Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
Antal arbetsställen med anställda 1997-2020

År Gällivare kommun Norrbottens län Riket Kommunens andel (%) av arbets-ställen i länet
1997 617 8 170 275 116 7,6
1998 617 8 309 282 002 7,4
1999 613 8 399 287 239 7,3
2000 602 8 298 291 803 7,3
2001 580 8 169 293 995 7,1
2002 564 8 034 290 477 7,0
2003 573 8 052 290 879 7,1
2004 569 8 025 293 235 7,1
2005 554 8 115 297 594 6,8
2006 576 8 432 310 448 6,8
2007 591 8 688 320 621 6,8
2008 630 8 838 329 117 7,1
2009 633 8 832 331 387 7,2
2010 641 8 912 340 097 7,2
2011 659 9 150 355 356 7,2
2012 685 9 486 369 398 7,2
2013 695 9 504 376 892 7,3
2014 696 9 488 384 420 7,3
2015 701 9 552 392 114 7,3
2016 696 9 455 395 331 7,4
2017 704 9 551 406 898 7,4
2018 726 9 713 419 132 7,5
2019 726 9 831 427 133 7,4
2020 647 9 123 389 650 7,1

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta