Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2020 efter näringsgren (SNI 2007)

             

Näringsgren

Antal

Andel

Gällivare kommun

Norrbottens län

Riket          

Gällivare kommun

Norrbottens län

Riket

Areella

997

13 774

245 937

38,7

37,2

18,4

Tillverkning, gruvor, energi

167

1 845

60 832

6,5

5,0

4,6

Byggindustri

251

3 033

113 576

9,7

8,2

8,5

Handel

201

2 867

143 286

7,8

7,7

10,7

Hotell och restaurang

69

903

36 536

2,7

2,4

2,7

Transport och kommunikation

67

937

33 443

2,6

2,5

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

464

7 230

380 537

18,0

19,5

28,5

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

128

2 256

104 915

5,0

6,1

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

233

4 161

217 188

9,0

11,2

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

2 577

37 006

1 336 250

100

100

100

Näringsgren okänd

4

70

5 409

 

 

 

Totalt

2 581

37 076

1 341 659

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta