Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Politik // Kvinnor och män i kommunfullmä…

Kvinnor och män i kommunfullmäktige

Senast uppdaterad 2018-10-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

Störst andel kvinnor i kommunfullmäktige har Pajala med 57,1 procent. Lägst andel kvinnor har Boden med 40,8 procent.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2018

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Arjeplog

9

12

21

42,9

57,1

100

Arvidsjaur

12

16

28

42,9

57,1

100

Boden

20

29

49

40,8

59,2

100

Gällivare

19

22

41

46,3

53,7

100

Haparanda

17

13

30

56,7

43,3

100

Jokkmokk

11

14

25

44,0

56,0

100

Kalix

21

20

41

51,2

48,8

100

Kiruna

20

25

45

44,4

55,6

100

Luleå

26

35

61

42,6

57,4

100

Pajala

12

9

21

57,1

42,9

100

Piteå

25

26

51

49,0

51,0

100

Älvsbyn

15

16

31

48,4

51,6

100

Överkalix

12

13

25

48,0

52,0

100

Övertorneå

12

13

25

48,0

52,0

100

Genomsnitt Norrbottens län

231

263

494

46,8

53,2

100

Genomsnitt Riket

5 493

7 185

12 678

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Arjeplog

32,3

35,5

32,3

48,4

45,2

48,4

45,2

51,6

43,9

42,9

Arvidsjaur

29,3

26,8

31,7

48,8

43,9

38,7

29,0

45,2

44,8

42,9

Boden

34,7

34,7

32,7

38,8

42,9

44,9

38,8

38,8

38,8

40,8

Gällivare

31,7

36,6

36,6

46,3

48,8

51,2

48,8

48,8

43,9

46,3

Haparanda

22,0

26,8

29,3

43,9

40,0

34,3

45,7

54,3

48,6

56,7

Jokkmokk

28,6

31,4

34,3

48,6

37,1

42,9

51,6

41,9

48,4

44,0

Kalix

22,0

24,4

24,4

39,0

36,6

39,0

46,3

48,8

48,8

51,2

Kiruna

28,9

36,4

37,8

35,6

42,2

42,2

44,4

42,2

42,2

44,4

Luleå

36,1

41,0

39,3

44,3

50,8

45,9

45,9

47,5

47,5

42,6

Pajala

24,4

34,1

31,7

41,5

30,3

39,4

51,5

42,4

48,5

57,1

Piteå

29,4

31,4

35,3

45,1

47,1

45,1

47,1

51,0

51,0

49,0

Älvsbyn

33,3

25,6

33,3

41,0

43,6

41,0

45,2

41,9

54,8

48,4

Överkalix

22,6

29,0

32,3

41,9

41,9

45,2

48,4

41,9

43,3

48,0

Övertorneå

25,6

17,9

23,1

30,8

20,0

34,3

40,0

41,9

38,7

48,0

Genomsnitt Norrbottens län

29,0

31,3

32,8

42,3

41,5

42,7

44,9

45,8

45,8

46,8

Genomsnitt Riket

30,3

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Arjeplog

106

105

95

117

109

114

107

120

100

99

Arvidsjaur

97

79

93

118

106

91

69

105

102

99

Boden

115

103

96

94

103

106

92

90

89

94

Gällivare

105

108

107

112

117

121

115

113

100

107

Haparanda

72

79

86

106

96

81

108

126

111

131

Jokkmokk

94

93

101

118

89

101

122

98

111

102

Kalix

72

72

72

94

88

92

110

113

112

118

Kiruna

95

108

111

86

101

100

105

98

97

103

Luleå

119

121

115

107

122

108

109

111

109

98

Pajala

80

101

93

100

73

93

122

99

111

132

Piteå

97

93

104

109

113

106

111

119

117

113

Älvsbyn

110

76

98

99

105

97

107

98

125

112

Överkalix

75

86

95

102

101

107

114

98

99

111

Övertorneå

85

53

68

75

48

81

95

98

89

111

Genomsnitt Norrbottens län

96

93

96

102

100

101

106

106

105

108

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta