Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie Under åren 2005-2015 har antalet lediga lägenheter stadigt minskat, från 2017 har antalet ökat något.

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2021

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Arjeplog

319

6

1,9

Arvidsjaur

891

49

5,5

Boden

2 064

58

2,8

Gällivare

1 949

6

0,3

Haparanda

473

44

9,3

Jokkmokk

538

5

0,9

Kalix

898

0

0,0

Kiruna

2 106

21

1,0

Luleå

7 368

2

0,0

Pajala

489

1

0,2

Piteå

3 644

8

0,2

Älvsbyn

499

4

0,8

Överkalix

352

7

2,0

Övertorneå

487

69

14,2

Norrbottens län

22 077

280

1,3

Riket

750 809

3 890

0,5

Källa: Statistiska centralbyrån

       

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2021 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Arjeplog

319

431

325

324

324

324

323

323

319

Arvidsjaur

904

319

899

899

883

883

891

891

891

Boden

1 969

2 163

1 841

1 841

2 017

2 023

1 984

2 127

2 064

Gällivare

1 942

531

1 946

1 972

1 911

1 911

1 894

1 935

1 949

Haparanda

577

3 917

557

564

562

562

708

721

473

Jokkmokk

542

368

569

569

569

573

590

590

538

Kalix

708

567

747

736

799

799

799

898

898

Kiruna

2 146

10 046

1 778

1 778

1 968

1 978

1 978

1 978

2 106

Luleå

10 964

1 901

9 132

8 559

8 211

8 400

7 236

7 356

7 368

Pajala

487

794

407

407

441

453

489

489

489

Piteå

3 836

1 942

3 306

3 219

3 224

3 227

3 511

3 393

3 644

Älvsbyn

443

894

335

453

453

459

459

497

499

Överkalix

370

487

354

343

343

341

341

341

352

Övertorneå

567

578

506

506

506

506

506

506

487

Norrbottens län

25 774

24 938

22 702

22 170

22 211

22 439

21 709

22 045

22 077

Riket

780 510

781 926

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

742 361

750 809

                   

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Arjeplog

12

0

15

3

0

0

0

2

6

Arvidsjaur

17

19

11

29

32

3

9

57

49

Boden

141

3

201

82

60

21

16

47

58

Gällivare

48

14

0

0

0

1

0

0

6

Haparanda

33

27

35

27

57

20

29

60

44

Jokkmokk

21

23

12

5

3

3

1

1

5

Kalix

51

34

21

12

13

5

5

8

0

Kiruna

62

98

11

0

6

2

6

15

21

Luleå

110

160

204

75

55

8

15

22

2

Pajala

32

20

18

1

2

12

2

14

1

Piteå

10

18

34

23

12

21

14

17

8

Älvsbyn

14

23

13

5

6

4

2

3

4

Överkalix

23

21

21

10

2

2

1

3

7

Övertorneå

28

21

23

12

21

2

6

28

69

Norrbottens län

602

481

619

284

269

104

106

277

280

Riket

13 550

9 903

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

3 046

3 890

                   

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Arjeplog

3,8

0,0

4,6

0,9

0,0

0,0

0,0

0,6

1,9

Arvidsjaur

1,9

6,0

1,2

3,2

3,6

0,3

1,0

6,4