Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Småhus per kommun

Småhus per kommun

Senast uppdaterad 2016-09-23
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2023

Kommun/Region Fritidshus
Arjeplog 1 514
Arvidsjaur 1 500
Boden 2 298
Gällivare 2 112
Haparanda 1 292
Jokkmokk 1 560
Kalix 2 804
Kiruna 2 541
Luleå 4 512
Pajala 2 382
Piteå 3 696
Älvsbyn 938
Överkalix 982
Övertorneå 1 027
Norrbottens län 29 158
Riket 612 480
Antal fritidshus 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arjeplog 1 161 1 188 1 247 1 268 1 300 1 414 1 449 1 467 1 506 1 518 1 514
Arvidsjaur 1 344 1 332 1 347 1 367 1 378 1 549 1 571 1 577 1 593 1 607 1 500
Boden 2 210 2 192 2 194 2 209 2 223 2 369 2 367 2 391 2 395 2 376 2 298
Gällivare 1 869 1 908 1 935 1 907 1 952 2 174 2 136 2 226 2 199 2 200 2 112
Haparanda 1 164 1 156 1 179 1 192 1 190 1 237 1 225 1 252 1 269 1 305 1 292
Jokkmokk 1 234 1 247 1 273 1 304 1 336 1 482 1 494 1 524 1 576 1 628 1 560
Kalix 2 506 2 531 2 591 2 635 2 632 2 747 2 747 2 772 2 813 2 831 2 804
Kiruna 2 235 2 242 2 331 2 347 2 362 2 579 2 581 2 589 2 591 2 596 2 541
Luleå 4 364 4 351 4 341 4 361 4 334 4 522 4 527 4 534 4 530 4 507 4 512
Pajala 2 086 2 099 2 152 2 193 2 212 2 385 2 411 2 413 2 469 2 463 2 382
Piteå 3 537 3 555 3 534 3 490 3 570 3 787 3 754 3 749 3 790 3 733 3 696
Älvsbyn 838 848 845 846 865 914 921 938 936 948 938
Överkalix 867 885 914 916 929 979 994 1 002 1 007 1 011 982
Övertorneå 889 892 930 931 941 1 027 1 034 1 052 1 055 1 068 1 027
Norrbottens län 26 304 26 426 26 813 26 966 27 224 29 165 29 211 29 486 29 729 29 791 29 158
Riket 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664 610 372 611 923 612 480
Utveckling av antalet fritidshus 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arjeplog 100 102 107 109 112 122 125 126 130 131 130
Arvidsjaur 100 99 100 102 103 115 117 117 119 120 112
Boden 100 99 99 100 101 107 107 108 108 108 104
Gällivare 100 102 104 102 104 116 114 119 118 118 113
Haparanda 100 99 101 102 102 106 105 108 109 112 111
Jokkmokk 100 101 103 106 108 120 121 124 128 132 126
Kalix 100 101 103 105 105 110 110 111 112 113 112
Kiruna 100 100 104 105 106 115 115 116 116 116 114
Luleå 100 100 99 100 99 104 104 104 104 103 103
Pajala 100 101 103 105 106 114 116 116 118 118 114
Piteå 100 101 100 99 101 107 106 106 107 106 104
Älvsbyn 100 101 101 101 103 109 110 112 112 113 112
Överkalix 100 102 105 106 107 113 115 116 116 117 113
Övertorneå 100 100 105 105 106 116 116 118 119 120 116
Norrbottens län 100 100 102 103 103 111 111 112 113 113 111
Riket 100 100 101 101 101 106 106 107 107 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta