Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2023. Kalix kommun

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 43 57 100
Utvandrare 19 17 36
Flyttningsnetto 24 40 64

Invandrare och utvandrare 1993-2023

               

År

Kalix kommun

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1993

49

53

18

24

31

29

60

1994

47

36

16

14

31

22

53

1995

22

17

23

15

-1

2

1

1996

24

21

17

19

7

2

9

1997

11

16

24

46

-13

-30

-43

1998

37

46

14

21

23

25

48

1999

32

17

21

27

11

-10

1

2000

39

24

17

28

22

-4

18

2001

25

26

22

21

3

5

8

2002

31

24

11

11

20

13

33

2003

28

17

13

20

15

-3

12

2004

28

21

13

17

15

4

19

2005

35

29

17

19

18

10

28

2006

30

37

17

16

13

21

34

2007

48

56

25

26

23

30

53

2008

36

31

20

20

16

11

27

2009

34

31

22

25

12

6

18

2010

54

57

15

31

39

26

65

2011

35

39

15

17

20

22

42

2012

35

56

32

33

3

23

26

2013

32

32

24

27

8

5

13

2014

43

39

12

18

31

21

52

2015

49

59

18

20

31

39

70

2016

77

100

11

15

66

85

151

2017

116

138

28

22

88

116

204

2018

59

70

10

21

49

49

98

2019

54

50

15

25

39

25

64

2020

51

61

13

17

38

44

82

2021

53

39

19

22

34

17

51

2022

59

66

13

16

46

50

96

2023

43

57

19

17

24

40

64

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta