Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Geografi // Öar, areal och strandlängd

Öar, areal och strandlängd

Senast uppdaterad 2011-09-12
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.

Av Norrbottens läns totalt 17 030 öar är 97 bebodda och 683 bebyggda. Arjeplogs kommun är den kommun i landet som har i särklass flest insjööar (4 700 st). Därefter följer Strömsunds kommun i Jämtlands län (2 900 st).

Öar i hav och insjö, areal och strand-/kustlängd

         

Kommun/Region

Öar i insjöar

 

Antal

Landareal, ha

Strandlängd öar, km

 

Arjeplog

4 684

10 656

2 219

 

Arvidsjaur

1 221

1 347

453

 

Boden

435

821

168

 

Gällivare

995

1 411

626

 

Haparanda

104

183

47

 

Jokkmokk

1 945

4 000

1 561

 

Kalix

333

254

90

 

Kiruna

1 912

3 381

1 109

 

Luleå

330

8 995

137

 

Pajala

619

3 151

255

 

Piteå

541

438

184

 

Älvsbyn

229

106

72

 

Överkalix

222

513

125

 

Övertorneå

193

484

79

 

Norrbottens län

13 724

35 740

7 125

 

Riket

123 459

232 741

33 058

 
         
         

Kommun/Region

Öar i hav

Antal

Landareal, ha

Kustlängd öar, km

Kustlängd, fastland, km

Haparanda

652

5 869

525

127

Kalix

792

8 818

642

329

Luleå

1 312

20 452

995

405

Piteå

550

6 988

391

380

Norrbottens län

3 306

42 126

2 553

1 241

Riket

98 372

824 631

33 050

11 607

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta