Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Geografi // Öar efter storleksklass

Öar efter storleksklass

Senast uppdaterad 2011-09-12
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Länets största öar är Hertsön, Sandön, Rånön och Storön.

Öar i hav och insjöar efter storleksklass

                   

Kommun/Region

Storleksklass, landareal

<100 m2

100- 1000 m2

0,1-1 ha

1-10 ha

10- 100 ha

1-10 km2

10- 100 km2

>100 km2

Summa öar

Arjeplog

245

1 825

2 002

522

75

13

2

 

4 684

Arvidsjaur

100

567

393

140

20

1

 

 

1 221

Boden

43

187

147

49

6

3

 

 

435

Gällivare

45

361

428

137

23

1

 

 

995

Haparanda

75

281

224

127

42

6

1

 

756

Jokkmokk

17

645

945

282

48

8

 

 

1 945

Kalix

177

366

341

179

48

12

2

 

1 125

Kiruna

65

748

803

241

50

5

 

 

1 912

Luleå

392

660

304

183

63

33

7

 

1 642

Pajala

27

274

208

85

23

1

1

 

619

Piteå

148

476

294

128

32

10

3

 

1 091

Älvsbyn

25

100

81

22

1

 

 

 

229

Överkalix

16

89

66

39

12

 

 

 

222

Övertorneå

29

86

49

19

10

 

 

 

193

Norrbottens län

1 398

6 647

6 273

2 152

453

93

16

0

17 030

Riket

59 252

90 659

51 733

16 499

3 095

513

72

8

221 831

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta