Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Geografi // Tätorter

Tätorter

Senast uppdaterad 2021-11-25
Förklaring
Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. Avgränsningen sker med GIS-teknik där registerdata med uppgifter om befolkning kopplat till koordinatsatt information om enskilda fastigheter utnyttjas samt kompletterande registerinformation om byggnader. Till viss del utnyttjas även kartor och flygfoton.
PDF
Diagram nuläge
Folkmängd tätorter i Kalix kommun 1980-2020

Tätort 1980 1990 2000 2010 2020
Bredviken 364 358 343 365 373
Båtskärsnäs 434 469 417 296 208
Gammelgården 260 292 310 297 279
Kalix 8050 7652 7323 7299 8393
Karlsborg 838 661 455 351 ej tätort
Morjärv 436 363 334 201 ej tätort
Nyborg 1261 1243 936 833 795
Påläng 304 281 291 278 223
Risögrund 721 833 757 697 609
Rolfs 726 1057 1172 1061
Sangis 714 659 619 572 504
Töre 1339 1410 1244 1099 1000

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta