Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Politik // Kommunfullmäktige efter parti …

Kommunfullmäktige efter parti och kön

Senast uppdaterad 2022-10-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

Antal kommunfullmäktigeledamöter 2022 efter parti och kön. Kalix kommun

Parti Kvinnor Män Totalt
Moderaterna 5 3 8
Centerpartiet 1 1 2
Liberalerna (fd Folkpartiet) 1 1 2
Kristdemokraterna
Arbetarepart. socialdemokraterna 9 8 17
Vänsterpartiet 2 2
Miljöpartiet de gröna 1 1
Sverigedemokraterna 1 3 4
Framtid i Kalix 1 1
Samtliga partier 19 18 37
Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta