Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Politik // Valresultat kommunvalet

Valresultat kommunvalet

Senast uppdaterad 2022-10-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

Valresultat vid kommunvalet 2022. Kalix kommun

     

Parti

Röstfördelning

Antal

%

Moderaterna

2 250

22,0

Centerpartiet

527

5,1

Liberalerna (fd Folkpartiet)

477

4,7

Kristdemokraterna

 

0,0

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

4 368

42,6

Vänsterpartiet

469

4,6

Miljöpartiet de gröna

371

3,6

Sverigedemokraterna

1 100

10,7

Feministiskt initiativ

 

0,0

Kalixpartiet

126

1,2

Framtid i Kalix

292

2,9

Norrbottens Sjukvårdsparti

163

1,6

Övriga anmälda partier

99

1,0

Summa giltiga röster

10 242

100,0

Ogiltiga röster - ej anmälda partier

 

 

Ogiltiga röster blanka

238

 

Ogiltiga röster övriga

9

 

Summa avgivna röster

10 489

81,1

Ej röstande

2 449

 

Röstberättigade

12 938

 

Källa: Valmyndigheten

Kommunfullmäktiges väljarkår och valresultat valen 1988-2022. Kalix kommun

                     

Parti

Valresultat

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Moderaterna

801

1 084

998

939

459

745

1 562

1 773

2 267

2 250

Centerpartiet

1 282

1 348

1 143

963

707

1 089

777

830

813

527

Liberalerna (fd Folkpartiet)

873

877

713

484

242

424

362

504

572

477

Kristdemokraterna

190

374

186

404

204

318

123

124

64

 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

7 689

7 470

7 921

5 007

3 898

6 289

5 051

5 003

4 463

4 368

Vänsterpartiet

680

757

1 074

1 524

568

477

607

622

754

469

Miljöpartiet de gröna

718

360

704

1 378

4 906

1 151

1 825

1 104

464

371

Sverigedemokraterna

 

 

 

 

 

 

168

483

901

1 100

Feministiskt initiativ

 

 

 

 

 

 

 

3

18

 

Kalixpartiet

 

 

 

740

215

182

375

278

326

126

Framtid i Kalix

 

 

 

 

 

 

 

219

246

292

Norrbottens Sjukvårdsparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

Övriga anmälda partier

199

123

31

20

33

189

136

11

62

99

Giltiga valsedlar totalt

12 432

12 393

12 770

11 459

11 232

10 864

10 986

10 954

10 950

10 242

Ogiltiga valsedlar

101

202

145

176

90

253

268

184

255

247

Röstande totalt

12 533

12 595

12 915

11 635

11 322

11 117

11 254

11 138

11 205

10 489

Ej röstande

2 163

2 321

2 020

2 900

2 745

2 874

2 475

2 255

1 976

2 449

Röstberättigade totalt

14 696

14 916

14 935

14 535

14 067

13 991

13 729

13 393

13 181

12 938

                     

Parti

Röster i %

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Moderaterna

6,4

8,7

7,8

8,2

4,1

6,9

14,2

16,2

20,7

22,0

Centerpartiet

10,3

10,9

9,0

8,4

6,3

10,0

7,1

7,6

7,4

5,1

Liberalerna (fd Folkpartiet)

7,0

7,1

5,6

4,2

2,2

3,9

3,3

4,6

5,2

4,7

Kristdemokraterna

1,5

3,0

1,5

3,5

1,8

2,9

1,1

1,1

0,6

0,0

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

61,8

60,3

62,0

43,7

34,7

57,9

46,0

45,7

40,8

42,6

Vänsterpartiet

5,5

6,1

8,4

13,3

5,1

4,4

5,5

5,7

6,9

4,6

Miljöpartiet de gröna

5,8

2,9

5,5

12,0

43,7

10,6

16,6

10,1

4,2

3,6

Sverigedemokraterna

 

 

 

 

 

 

1,5

4,4

8,2

10,7

Feministiskt initiativ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,0

Kalixpartiet

 

 

 

6,5

1,9

1,7

3,4

2,5

3,0

1,2

Framtid i Kalix

 

 

 

 

 

 

 

2,0

2,2

1,2

Övriga anmälda partier

1,6

1,0

0,2

0,2

0,3

1,7

1,2

0,1

0,6

1,0

Giltiga valsedlar totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta